Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Svenljunga

Kontakt

Lena Lövgren, utvecklingsstrateg

0325-183 70

lena.lovgren@svenljunga.se

Relaterade artiklar

Näringspolitiskt program i Svenljunga

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Medborgardialog enligt cafémodellen inför kommande näringslivspolitiska program. Inbjudan till allmänhet, föreningar och medborgare.

Syfte - Därför gjorde vi det

Medborgardialogerna är en del av en större process som prövas under benämningen fullmäktigesamtal. Målet är dels att diskutera och förankra ett kommande ärende tidigt via en öppen politisk diskussion i fullmäktige men även ge möjlighet för medborgarna att bidra med synpunkter och inspel innan själva beredningsarbetet påbörjas på allvar.

Process - Så gjorde vi

Hela processen startar med att fullmäktigeledamöterna får en kort introduktion om bakgrund och förutsättningar för i detta fall näringslivet i Svenljunga kommun. Därefter diskuteras i smågrupper över partigränserna för att få fram politiska ståndpunkter/områden som är viktiga i det fortsatta arbetet.

Styrgruppen för medborgardialog (med en representant från samtliga partier i fullmäktige) har löpande tagit del av resultaten och även formulerat de frågeställningar som sedan användes under tre medborgardialoger på olika platser i kommunen.

Dialogerna genomfördes i början av året och det var livliga diskussioner och många åsikter som kom fram. ”Cafévärdarna” fördelade endast ordet och noterade. Det finns både för- och nackdelar om ”cafévärden” är insatt i detaljfrågorna. Risken är att förklaringar och information runt näringslivsfrågorna får för stort utrymme på bekostnad av dialogen. Som cafévärd bör man därför låta vissa ”felaktigheter” passera för att inte avbryta diskussionerna. Svårigheten var att hålla sig till ämnet (det som kommunen själva kan påverka inom näringslivsområdet) och att ge ”lagom tid” till varje fråga.

Genom tidigare erfarenheter vet vi att det även kommer en hel del synpunkter utanför själva frågeställningarna. Vi hade därför med separata blanketter där man själv kunde formulera synpunkter/klagomål eller idéer utanför ämnet.


Flera politiker deltog i diskussionsgrupperna och vi gjorde noggranna noteringar av synpunkter och idéer. Allt systematiserades sedan i några större områden. Sammanfattningen publicerades därefter på kommunens webbplats samt skickades till de deltagare som uppgett e-postadress.

Deltagarna bestod huvudsakligen av småföretagare och byalagsrepresentanter samt ett fåtal intresserade medborgare. Även om näringslivsklimatet påverkar de flesta invånare kände sig långt ifrån alla berörda av frågorna.


Båda underlagen användes sedan i beredningen av ärendet. Efter beredningen gick förslaget ut på remiss till partigrupper och deltagande föreningar innan det lämnades vidare till ordinarie politisk behandling.

Resultat - Så blev det

Arbetet resulterade i ett förbättrat utredningsunderlag samt positiv respons från deltagarna, eftersom de upplevde att politikerna tog sig tid att lyssna. Det är önskvärt att nå fler under dialogerna, men om arbetssättet fastställs så ökar också kännedomen för varje dialog vi genomför med liknande struktur. Då finns också möjlighet till en bredare marknadsföring.


Processen är ganska långdragen eftersom underlaget också går på remiss under utredningstiden. En lång beredningstid kan leda till att medborgare tappar intresset och uppfattar det som om det inte blev något av deras engagemang. Höstens kommunalval kom också emellan, vilket försenade processen. Vår slutsats är att dialoger och processen gått bra men att vi behöver planera in hela flödet fram till slutgiltigt datum för tänkt beslut redan från början.

Senast ändrad:
2020-05-27

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?