Exempel

Information

Ort Västra Götalandsregionen
Kommun Västra Götalandsregionen

Kontakt

Ann-Cathrine Gardendahl, administrativ chef

070-910 47 85

ann-cathrine.gardendahl@vgregion.se

Relaterade artiklar

Exempel

Medborgarråd mandatperioden 2007-2010

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Hälso- och sjukvårdsnämnden Trestad var den första nämnden som startade med medborgarråd i Fyrbodalsområdet. Ett pilotprojekt genomfördes 2003-2004. Hälso- och sjukvårdsnämnderna Dalsland och Trestad började med medborgarråd 2005 respektive 2007.

Nämnderna fattade sedan beslut om att inrätta medborgarråd under mandatperioden 2007 – 2010. De bjöd in medborgare från kommunerna i nämndsområdena att medverka i medborgarråden, ett per kommun. Råden träffades cirka 3 – 4 gånger år, frekvensen varierade mellan åren och mellan de olika kommunerna.

Syfte - Därför gjorde vi det

Nämndernas syfte med medborgarråden var att föra en dialog med medborgare om hälso- och sjukvården i området.

Process - Så gjorde vi

Inför starten av medborgarråd gjordes ett slumpmässigt urval ur den population som bor i respektive kommun. Urvalet bestod av totalt 400-500 personer per kommun i åldern 20 – 70 år, jämt fördelat mellan män och kvinnor.


Det fanns en framtagen arbetsordning som innebar att sammankallande ledamot i en kommun kontaktade hälso- och sjukvårdskansliet i Uddevalla inför en inbjudan till medborgarråd. Kansliet skickade ut inbjudan och tog fram eventuellt material. Ledamöterna genomförde sedan dialogen med medborgarna i respektive kommun utan att någon tjänsteman var närvarande. En del råd förde minnesanteckningar som skickades till kansliet och delgavs alla nämndsledamöter. På nämndernas sammanträden rapporterades muntligt från genomförda medborgardialoger.


För att förbättra och effektivisera medborgardialogen fick nämndernas ledamöter under 2008 och 2009 dialogutbildning under ledning av företaget Nordisk kommunikation. Syftet var att öka förståelsen för det egna kommunikativa ansvaret som politiker och få kunskap om vad som utmärker en bra dialog.

Resultat - Så blev det

Under mandatperioden 2007-2010 genomfördes totalt 103 medborgarråd.
Medborgarråden avslutades under hösten 2010. Samtliga medborgare fick ett ”tackbrev” och en enkät. Nämnderna fick genom enkäten en bild över hur medborgarna upplevt sin medverkan i råden samt synpunkter inför nästa mandatperiod.


Nämnderna kunde konstatera att många värdefulla möten och samtal ägt rum. Nämnderna fick ta del av viktig kunskap, information och åsikter. Samtidigt fick nämndernas ledamöter möjlighet att belysa och förmedla sin ståndpunkt i olika hälso- och sjukvårdsfrågor.


En majoritet av medborgarna var positiva till medborgarråden. De tyckte att träffarna varit intressanta och givande. Mer än hälften av medborgarna ansåg att de genom att delta i medborgarråden ökat sin kunskap inom området.


Från ett av nämndsområdena fördes kritik fram om att syftet med medborgarråden hade kunnat göras tydligare.


Mötena hölls kvällstid, vilket upplevdes som positivt.

Senast ändrad:
2020-07-01

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?