Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Medborgarbudget och dialog skapade lokal mötesplats i Ullånger

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Kramfors kommun har tillsammans med invånarna i Ullånger arbetat med ortens attraktivitet och själ. Där idéer har blivit verklighet.

Syfte - Därför gjorde vi det

I nära samverkan med boende och verksamma i Ullånger samt genom dialog inom kommunorganisationen har Kramfors kommun utvecklat metoder för hur attraktiva platser och miljöer kan skapas från ax till limpa. För att få verkstad efter medborgardialogen tillfördes kommunala medel under flera år där invånarna lokalt tog beslut om vad som skulle prioriteras.

Process - Så gjorde vi

Olika metoder för medborgardialog har kombinerats, vilka förstärker varandra och formar en bild av var och hur framtida satsningar bör ske i ett samhälle. Konceptet som har växt fram bygger på planeringsmetoden Cultural planning.

Följande metoder användes och kopplades samman:

  • Alla elever på Ullångersskolan från förskoleklass till årskurs sex deltog under en temadag kring delaktighet och lokal utveckling. Dagens planerades och genomfördes tillsammans med skolans personal.

 

  • En tätortsvandring där boende och verksamma i Ullånger fick visa sitt eget samhälle och vilka platser som är viktiga för ortens utveckling och vad som borde göras. Vid vandringen deltog politiker och tjänstepersoner från Kramfors kommun. 

 

  • Landsbygd 2.0 (Ullånger edition) som inspirerades av en metod som kallas för Landsbygd 2.0, där deltagarna arbetar med den mentala bilden av sitt samhälle, en framtidsvision och till denna kopplar konkreta insatser. För detta ändamål utvecklades en särskild spelplan med tillhörande processledarkort.

 

  • Djupintervjuer med personer, som handplockades utifrån kön, ålder och relation till Ullånger. Syftet var att upptäcka vad som är Ullångers själ. Kärnan i planeringsmetoden Cultural planning.

 

  • En inspirationsföreläsning/workshop om hur attraktiviteten hos en plats kan ökas. Detta med en blandad grupp av politiker, tjänstepersoner samt personer som bor och/eller verkar i Ullånger. Syftet var att identifiera det stråk eller plats där satsningen för att utveckla orten skulle starta.


 

Resultat - Så blev det

Under temadagen med skolan kom eleverna med en idé om att skapa en plats i Ullånger kallad ”Generationernas park”. En mötesplats där alla kan träffas och umgås, gärna på ett ställe som är lätt att nå för många.

Genom att väga samman metoderna som användes under medborgardialogen identifierades ett område mitt i samhället som kunde nyttjas på ett bättre sätt. Ett gestaltningsförslag togs fram i samarbete med en lokal konstnär, som vävde in saker som hör samman med miljön i och omkring Ullånger. Fröet ”Generationernas park” kunde därigenom börja gro och växa.  

Samma år som medborgardialogen genomfördes blev en idé från dialogen verklighet. Politiken beslutade att sänka hastigheten vid Ullångersskolan. Året efter började ”Generationernas park” att byggas med de medel som Kramfors kommun tillförde för att förverkliga resultatet av dialogen. Vad som skulle prioriteras beslutades lokalt av en arbetsgrupp bestående av representanter från ortens förenings- och näringsliv.

Mer medel tillfördes under år tre från kommunen och fler pusselbitar lades på plats för att forma en mötesplats för alla. ”Generationernas park” färdigställdes och invigdes tillsammans med elever och lärare vid Ullångersskolan.

”Generationernas park” innehåller flera saker som är förknippade med Ullånger och hör samman med ortens själ. Ett sådant exempel är lekversionen av den båt som kör boende och turister sommartid i Höga Kusten.

Parken används av boende i Ullånger för olika evenemang och aktiviteter. Den är en mötesplats för föräldrar och barn samt används av skolan. Precis utanför ”Generationernas park” går Högakusten-leden, vars vandrare har upptäckt ytterligare en rastplats.

Framgångsfaktorerna för ”Generationernas park” i Ullånger kan sammanfattas enligt följande:

  • Sociala kapitalet i Ullånger (lokala nätverk och drivkrafter)
  • Samarbetet och tilliten mellan boende i Ullånger och Kramfors kommun (bland annat planeringen och genomförandet av medborgardialogen, informationsspridning till exempel via gemensamt brev (kommun/lokala arbetsgruppen) till berörda fastighetsägare vid bygglovsansökan för ”Generationernas park”)
  • Samarbetet inom Kramfors kommun (genomförandet av dialogen men också fortsättningen med projektering, bygglov med mera)
  • En gemensam vision och uthållighet.


 

Senast ändrad:
2021-12-21

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?