Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Täby

Kontakt

Håkan Black, parkchef

hakan.blanck@taby.se

08-55 55 90 00

Roligare lekplatser och aktivitetsytor i Täby

Utveckling av lek- och aktivitetsytor i Täby genom enkäter, tematräffar och gåturer med barn och ungdomar.

Syfte

Syftet med Täbys lek- och aktivitetsutredning var att föreslå åtgärder för att kunna förbättra
tillgängligheten avseende lek- och aktivitetsytor för barn och ungdomar samt tillgodose flera gruppers behov av lek, utomhusrekreation och spontanidrott. Med tillgänglighet avses tillgång på och närhet till lek- och aktivitetsytor för barn och ungdomar till och med gymnasieåldern, inklusive unga med olika funktionsnedsättningar.

Utredningen har inkluderat möjligheter att skapa sammanhängande lek- och aktivitetsstråk i trafikfria allmänna miljöer. Som underlag har grönplanens grönstråk och trygga skolvägar i Skolvägsprojektet använts för att sammanbinda befintliga och föreslagna lek- och aktivitetsytor. I lek- och aktivitetsplanen har behovet utretts av nya lek- och aktivitetsytor och utvecklingsbehovet av befintliga ytor.

Process

En enkät togs fram, med ca 20 frågor som fanns tillgänglig på kommunens webbplats under ett antal veckor. Information om enkäten spreds genom anslag på varje lekplats, mejlutskick till förskolor, boendeföreningar (samfälligheter, villaägarföreningar och bostadsrättsföreningar) samt till ideella organisationer som möter kommunens barn och ungdomar.

Annonser om enkäten sattes dessutom upp på flertalet barnavårdscentraler, huvudbiblioteket och en gymnasieskola i Täby. Det inkom 374 svar, vilket utgjorde ett bra statistiskt underlag. En särskild enkät, avsedd för elever, lades ut på en av kommunens gymnasieskolors intranät.  Enkäten gav främst de vuxnas bild av lek och aktivitetsbehovet i sitt närområde. Som ett komplement föreslås fokusgrupper med barn och ungdomar för att fånga in barn- och ungdomars syn och idéer.

Personer med praktisk erfarenhet och forskarerfarenhet inom områdena för utformning av lek- och aktivitetsytor, tillgänglighetsanpassning samt funktionshindrade barn och ungdomar bjöds in.

För att få en djupare bild av barn och ungdomars syn på närmiljön har utredningen kompletterats med fokusgrupper med barn respektive ungdomar. För att få en bra sammansättning i grupperna har den gjorts i samarbete med fritidsgårdarna och
skolverksamheten. Fokusgrupperna har tillämpat arbetsmetoden ”gåtur” framarbetad vid Chalmers och Lantbrukshögskolan i Danmark. Gåturerna har genomförts på tre platser.

 

Resultat

Lek- och aktivitetsplanen är ett styrande dokument avseende hur Täby väljer att utveckla sina lek- och aktivitetsplatser. Den utarbetade policyn föreslår en bättre spridning på lek- och aktivitetsytor så att de finns nära medborgarna i alla delar av kommunen. Dessa platser behövs för att barn och unga ska erbjudas spontana mötesplatser utomhus för lek och aktivitet i stimulerande miljöer.

Mer information

Gå in på www.Taby.se, sök på lek- och aktivitetsplan.

Senast ändrad:
2017-08-14

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?