Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Värmdö

Kontakt

Tove Sandström

tove.sandstrom@varmdo.se

Grönstrukturplan för Gustavsberg

I dialogen som genomfördes med boende i Gustavsberg fick kommunen ta del av de boendes syn på och användning av grönområden i tätorten. Både positiva och negativa aspekter framkom, liksom flera förslag till förbättringar.

Bakgrund

Samhällsbyggnadskontoret fick 2012 uppdraget att ta fram en grönstrukturplan för tätorten Gustavsberg. 

Process

Dialogen som genomfördes med boende i Gustavsberg handlade mycket hur man använder grönområden och vad de betyder för de boende. Deltagarna indelades i små grupper där diskussion om grönstruktur fördes. I slutet av dialogen presenterades samtliga gruppers förslag på prioriteringar.

Värmdö kommun har länge arbetat med gröna kilar för att värna biologisk mångfald. Deltagarna betonade vikten av att behålla och utveckla grönytor och natur. Presentationerna antecknades ned på plats och kunde sedan vävas in de förslag och åtgärder som finns i grönstrukturplanen. De syns i form av en swotanalys i planen. Några av de saker som lyftes av mötesdeltagarna var:
• Utveckla den gröna ”ring” som omsluter tätorten och förbättra stigar och tillgängligheten
• Börja med stadsodling, underlätta för boende i Gustavsberg att odla
• Planera och gestalta ett tryggare centrumstråk

Resultat

Ett enigt kommunfullmäktige beslutade att anta grönstrukturplanen. Att underlaget tagits fram i dialog med boende innebär att grönstrukturplanen tidigt blev brett förankrad. Konkret har grönstrukturplanen utmynnat i uppdrag att:

• Ta fram förslag till ekområden lämpliga för biotopskydd på kommunalt ägd mark
• Skapa skötselplaner för naturområden i Gustavsberg som är intressanta för rekreation och biologisk mångfald.

Senast ändrad:
2017-07-04

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?