Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Vårgårda

Kontakt

Robert Hagström
Folkhälsosamordnare samt ansvarig tjänsteman medborgardialog

0322-600600

robert.hagstrom@vargarda.se

Medborgardialog om kommunens miljöstrategi

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Kommunfullmäktige i Vårgårda kommun beslutade våren 2014 om att tillsätta en tillfällig beredning vars uppdrag var att ta fram en strategi för att nå kommunens miljömål. I beredningens uppdrag stod det bland annat att den tillfälliga beredningen skulle bestå av förtroendevalda samt representanter från olika organisationer i samhället, så som LRF, representant från de fackliga organisationer, Naturskyddsföreningen med flera. I uppdraget stod det också att det skulle genomföras en medborgardialog.

Process - Så gjorde vi

Den tillfälliga beredningen valde att genomföra en så kallade cafédialog. Syftet och målet med dialogen vara att ta hjälp av innevånarna i Vårgårda kommun att ta fram en miljöstrategi för att nå de uppsatta miljömålen. Då miljömålen är många valdes några mål ut och sammanslogs till följande målområden; Resor till och från jobb fritid med mera,  Mat, närodlat och ekologiskt samt resurssnålt boende.

Inbjudan till denna medborgardialog gjordes via annons i lokalpressen, mailutskick till tidigare deltagare på medborgardialoger, information på kommunens hemsida samt via kommunens Twitter konto.

För att säkerställa att även barn och ungdomar kom till tals, så valde den tillfälliga beredningen att också träffa elevråden på kommunens högstadie- och gymnasieskola, elevskyddsombud samt det nystartade ungdomsrådet. Denna dialog kom främst att handla om resor från och till skola och fritidsaktiviteter. Dessa barn och ungdomar tog vi kontakt med via e-post och via skolornas rektorer.

Till medborgardialogen kom det endast två medborgare, en kvinna och en man. På plats fanns också förtroendevalda från beredningen samt tjänstemän från kommunen. Trots lågt deltagande från medborgarna, fick beredningen en del underlag till framtagandet av förslag till strategi för att nå kommunens antagna miljömål.

Träffen med barnen och ungdomarna blev däremot mer lyckat. Till detta möte kom barn och ungdomar från både högstadiet och gymnasiet. Sammanlagt kom det nio barn och ungdomar. På mötet fanns det också förtroendevalda samt tjänstemän från kommunen.

För att kunna återkoppla till de som deltog i medborgardialogen, fick deltagarna skriva sina e-postadresser på en lista. Sammanställningen av dialogen lades också ut på kommunens hemsida.

Resultat - Så blev det

Lärdomen från denna dialogen var att det är svårt att bjuda in till dialoger som inte finns någon direkt målgrupp. Det är också svårt att få intressenter när rubriken på dialogen är något vag, det vill säga: ”Medborgardialog om kommunens miljöstrategi”

Till träffen med barn och ungdomar var det lättare att få intressenter. Detta då denna inbjudan gick direkt till dem och via deras rektorer. Denna dialog hade också en mer avgränsad frågeställning, det vill säga: ”resor från och till skola och fritidsaktiviteter” samt att det var en avgränsad målgrupp.

Senast ändrad:
2020-04-07

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?