Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Åre

Kontakt

Ida Thuresson, översiktsplanerare

0647-16160

ida.thuresson@are.se

Elevprojekt på Duveds skola

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Processen med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan för Åre kommun påbörjades under hösten 2012. Ett steg i detta arbete var att skapa en inledande medborgardialog kring planeringsfrågor.

Medborgardialogen har bestått av öppna bymöten (A), elevprojekt (B) samt enkätutskick och aktiviteter på Åre höstmarknad år 2012, 2013 och 2014. Nedan beskriver vi de två första delarna av dialogarbetet.

Bakgrund

Under delar av vintern 2013-14 använde eleverna i årskurs 6 på Duveds skola samhällskunskapslektionerna till att arbeta med planeringsprojekt runt om i Åredalen

Syfte - Därför gjorde vi det

Tanken med elevprojekten var inte primärt att elevernas projektidéer skulle få direkt utslag i den kommande översiktsplanen; däremot visar projekten och elevernas resonemang på viktiga behov, önskemål och förväntningar som dagens unga har på sin framtida livsmiljö. Dessa tankar är viktiga att ta med i det kommunala planeringsarbetet.

Projektarbetet har också varit ett sätt att knyta undervisningen i samhällskunskap till verkligheten och att ge eleverna insikter kring de olika intressen och förutsättningar som ligger till grund för samhällsplanering. Detta stärker i sin tur elevernas känsla för demokrati och kan förhoppningsvis göra att de i framtiden har ökad förståelse för samhällsprocesser.

Process - Så gjorde vi

I mötet med dialogens deltagare har kommunen varit noga med att påpeka att själva dialogprocessen inte innebär att medborgarna avgör planens direkta utformning, mål eller innehåll. Medborgarnas möjlighet att påverka översiktsplanen är att berätta om sina åsikter så att det kommer politiker och tjänstemän till del.

Eleverna var indelade i grupper och valde själva lokalisering och typ av projekt. Som underlag för projekten fick eleverna kartor och ett antal frågeställningar. För att föra arbetet vidare gav tjänstemän skriftliga frågor och feed-back relaterade till respektive projekt. Eleverna illustrerade sina idéer med kartor, modeller, teckningar, kollage och skrev texter.

I februari 2014 presenterade eleverna sina arbeten för politikerna i Åre kommuns kommunstyrelse och representanter från Trafikverket (planeringsprojekten har också varit ett bidrag till den Åtgärdsvalsstudie som Trafikverket bedrivit i Åre). Kartor, modeller och annat projektmaterial ställdes därefter ut på biblioteket i Åre.

Resultat - Så blev det

Återkoppling

Hösten 2014 återvände de tjänstemän som arbetat med dialogprocessen till klasserna för att följa upp planeringsprojekten. Tjänstemännen och eleverna resonerade kring vilka projekt som kunde vara rimliga att genomföra i framtiden och hur den kommande översiktsplanen tar upp elevernas tankar kring planering.

Resultat
Eleverna fick lära sig mer om planering och samhällskunskap på ett aktivt sätt.
Politikerna fick möjlighet att se vilka tankar och idéer ungdomarna har kring planering och sina livsmiljöer.

  • Planeringsunderlag för översiktsplanen och kommande fördjupning av översiktsplanen för Åredalen.
  • Underlag för Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie för Åredalen.
  • Lärdomar
  • Det finns en uppenbar risk att barns medverkan i dialogprocesser blir i huvudsak dekorativ; det ser bra ut att ha aktiverat barn i medborgardialoger, men deras reella inflytande är litet. Vi försökte undvika detta genom att ha en kontinuerlig dialog med lärarna samt tydliggöra för eleverna hur deras medverkan påverkade själva översiktsplaneprocessen.
  • Arbetet tog väldigt mycket tid och kraft, både för lärare och tjänstemän. Mycket tid gick åt till att ordna praktiska ting som material, kartor och transporter. Projekten ställde stora krav på lärarna eftersom det ibland var svårt att få eleverna att koncentrera sig längre stunder.
Senast ändrad:
2021-07-06

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?