Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Gnesta

Kontakt

Staffan Lind, samhällsplanerare

0158-275 000

staffan.lind@gnesta.se

Relaterade artiklar

Exempel

Två medborgardialoger om Gnesta centrum

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Gnesta kommun är mitt uppe i en omfattande medborgardialog om Gnesta centrum. Denna dialog kommer att pågå under flera år då en centrumutveckling innehåller både kort- och långsiktiga åtgärder.

Process - Så gjorde vi

April 2013

Arbetet kring medborgardialogen om Gnesta centrum startade med ett tomt blad utan framtagna planer och förslag. Tanken var att sätta in medborgardialogen så tidigt som möjligt i processen då det finns som störst möjlighet att kunna påverka. Utgångsfrågan som ställdes var ”Vad är ett attraktivt centrum för dig?”
Den första dialogen genomfördes med fokusgrupper bland befintliga nätverk i kommunen, boende i centrum och i kommunen samt en allmän grupp. Dessa grupper bjöds in genom annonsering i lokaltidning, personliga brev, kommunens hemsida och facebooksida. Sammanlagt deltog 62 personer på mötena.

December 2013

Thuleparken, som är en del av Gnesta centrum bröts ut i dialogen då detta är ett område med gynnsamma förutsättningar för att påbörja ett konkret arbete. En dialog genomfördes i Gnesta centrum under kommunens julmarknad. Under dagen genomfördes uppskattningsvis 200 samtal och 85 formulär med förslag lämnades in. Därutöver kunde synpunkter lämnas in via kommunens hemsida och facebooksida.

April 2014

Efter dialogerna upphandlades två arkitektkontor som fick skissa på två olika förslag utifrån de synpunkter som inkommit tillsammans med kommunens inriktning för ett attraktivt centrum. Dessa förslag presenterades under ett informationsmöte inför drygt 100 personer. Därefter anordnades en utställning på kommunens bibliotek. Under utställningen genomfördes fyra öppna möten under olika dagar och tidpunkter. Sammanlagt deltog 29 personer under dessa möten. Därutöver samlades 56 formulär in från biblioteket och 41 synpunkter inkom via kommunens hemsida och facebooksida.

Under maj 2014

I samband med evenemanget ”Kalaset” i Gnesta genomfördes ytterligare en medborgardialog om Thuleparken. I detta skede fanns ett konkret förslag som utgick från de tidigare dialogerna. Under dialogen samlades 132 formulär in där i princip alla var positiva till förslaget då uppfattningen var att det fanns något för alla i Thuleparken.

Kommande dialoger

Centrumfrågan har nu brutits ned i ett flertal delområden där medborgardialoger kommer att ske vartefter ett delområde blir aktuellt för genomförande.

Resultat - Så blev det

Den viktigaste erfarenheten under denna dialog har varit att möta människor där människor är. För ett brett deltagande är marknader och andra evenemang bra medan mer traditionella möten under fasta tider ger djupare diskussioner. Det är således viktigt att anpassa metoden efter frågan samt att det finns en systematik bakom arbetet med att följa de mål, principer och checklistor som finns för att få en så bra dialog som möjligt. Att därutöver alltid erbjuda kompletterande kanaler för att kunna delta som exempelvis mail och facebook är mycket uppskattat då betydelsen av tid och rum minskar.

Att något konkret sker relativt snabbt samt att visa på hur medborgardialogen gör skillnad är viktigt vilket märktes på hur väl förslaget om Thuleparken togs emot av medborgarna. Genom återkoppling och transparens under processen har ett förtroende för arbetet skapats. Exempelvis har en centrumsida skapats på kommunens hemsida där allt gällande centrumutvecklingen läggs upp. Vidare är det viktigt att hela tiden återknyta till de tidigare dialogerna, kommentera resultatet och även förklara varför vissa förslag inte tagits med.

Senast ändrad:
2020-05-27

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?