Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

SWOT-modellen (Styrkor, Svagheter, Möjligheter, Risker)

Ordet SWOT på engelska står för: Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats

och översatt  till svenska: Styrkor -  Svagheter - Möjligheter - Risker/hot.

Beskrivning

En metod som är användbar då förslag och idéer skall analyseras.

Genom att göra en SWOT-analys kan man få underlag för diskussioner om hur hinder och svagheter skall vändas till styrkor och möjligheter.

 

Används för

SWOT-modellen används ofta för att analysera en verksamhets styrkor, svagheter, möjligheter och hot som ett led i strategiarbetet.

Metoden är också möjlig att tillämpa inom en rad områden i kommun/landsting till exempel för att få medborgares synpunkter på planer, projekt, uppdrag med mera.

Modellen avbildas för det mesta i en matris-modell med fyra rutor som ger en överblick över de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när man sedan ska analysera en verksamhet, projekt, planer med mera.


 

Ett lämpligt arbetssätt med SWOT-analysen kan vara följande:

 1. Brainstorming, dvs. alla deltagare tar fram så många olika faktorer man kan komma på, och som kan påverka verksamheten/fråga/ämnet framöver.
 2. Placera gemensamt in alla deltagares faktorer i matris- modellen.
 3. Värdering av de olika faktorerna i en skala 1-5. En 5:a betyder då antingen mycket bra (styrkor resp. möjligheter) eller mycket dåligt (svagheter resp. hot).
 4. Rangordning efter värderingsskalan inom alla fyra områdena.
 5. Förslag till åtgärder:
     Hur utnyttja styrkor
     Hur bearbeta svagheter
     Hur ta vara på möjligheterna
     Hur undvika/parera risker/hot

Resultatet från SWOT-analysen sammanställs och utgör ett underlag i den fortsatta processen.

Deltagare

För att få möjlighet till diskussioner i gruppen bör det inte vara mer är 15-20 deltagare. Upprepa gärna träffen med andra deltagare.

Ungefärlig tidsåtgång

Mellan 2 – 4 timmar

Styrkor

 • Den visar snabbt de styrkor och svagheter och hot och möjligheter som kan ha betydelse för verksamhet/ämnet/frågan.
 • Ett bra verktyg för att se var man borde lägga kraften i frågan. De styrkor som man identifierar ska naturligtvis vårdas vidare. De svagheter man identifierar bör man fundera på hur man kan arbeta bort. De hot man ser måste man försöka helt få bort ur exempelvis verksamheten och slutligen de möjligheter man ser bör man eftersträva att ta tillvara och utveckla.
 • Sammanställningen blir tydlig och överskådlig
 • Lätt att genomföra
 • Inspirerar till diskussioner om faktorer inom varje del.
 • Går relativt snabbt att genomföra

Övrigt

Att tänka på!

 • Tydlighet i vad träffen går ut på och att en viss modell kommer att användas – SWOT-modellen.
 • Utse en processledare som kan metoden.
 • Ordna lokalen så att det finns väggutrymme att sätta upp lappar med de olika faktorerna under resp. del i matrisen. Använd med fördel post- it lappar.
 • Det går också att använda endast de två överst rutorna i matris-modellen, vilka styrkor finns och vilka är svagheter finns?
Senast ändrad:
2022-03-23

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?