Exempel

Information

Ort Piteå

Kontakt

Anett Karlström

0911- 69 60 13

anett.m.karlstrom@pitea.se

Anette Christoffersson

0911-69 60 54

anette.christoffersson@pitea.se

PiteåPanelen

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Pitepanelen består av en samling pitebor i olika åldrar som får möjlighet att tycka till i olika frågor innan beslut fattas eller innan förslagen utformas. Kommunstyrelsen beslutar om vilka frågor som ska ställas till panelen. Frågorna ställs genom en enkät och på dialogmötena får paneldeltagarna tillsammans med politiker ha en djupdykande dialog i en fråga som panelen redan fått komma med synpunkter kring.

Bakgrund

För att politikerna ska få bättre underlag inför planering och beslut startade Piteå kommun en medborgarpanel 2008, som består av en samling pitebor i olika åldrar som får möjlighet att tycka till i olika frågor innan beslut fattas eller innan förslagen utformas.

Syfte - Därför gjorde vi det

Bättre underlag till politikerna inför planering och beslut.

Process - Så gjorde vi

Kommunstyrelsen beslutar om vilka frågor som ska ställas till panelen. Piteåpanelen består för närvarande av drygt 130 intresserade pitebor i åldern 18 år och äldre och får besvara 3-4 frågor per år samt delta i ett dialogmöte. Frågorna ställs genom en enkät och på dialogmötena får paneldeltagarna tillsammans med politiker ha en djupdykande dialog i en fråga som panelen redan fått komma med synpunkter kring.

Ett exempel på en fråga som ställdes till panelen 2012 var medborgarbudet. Vi började med en enkät där syftet var att ge en bild över om Piteåpanelens syn på fördelning av budgeten överensstämmer med nuvarande fördelning av kommunens budget.
Frågan som ställdes till PiteåPanelen är hur Piteå kommun på bästa sätt kan fördela sin budget för att erbjuda en god välfärd till Piteborna samt vara en attraktiv boende och etableringsort med inflyttning och där företag etablerar sig.

Första frågan som paneldeltagarna fick besvara var att de fick fördela kommunens budget mellan kommunens olika verksamhetsområden, utan vetskap om hur kommunens budget ser ut idag. Nästa steg var att paneldeltagarna fick se hur den nuvarande budgeten i kommunen är fördelad på de olika verksamhetsområdena och fick möjlighet att göra en ny fördelning av budgeten. Resultatet visade att i stort så skiljer sig inte panelens förslag på budget så mycket från verkligheten. Panelen valde att lägga största andelen av budgeten på förskola/skola samt socialtjänsten och resterande av budgeten fördelades ganska jämt mellan de övriga verksamheterna.  Något som förvånade var att panelens fördelning utan vetskap om nuvarande budget var att Piteå kommun i verkligheten lägger betydligt mer pengar på skola och omsorg än vad panelen själv valt att lägga.

Efter sammanställning av paneldeltagarnas synpunkter bokade vi in ett dialogmöte där vi började med att redovisa vad som framkommit i rapporten och sen fick paneldeltagarna ha en dialog med politikerna kring kommunens budget.

Resultat - Så blev det

Rapporter Pitepanelen

 • Löjan (parkeringshus)
 • Integration
 • Civilsamhället
 • Demokrati och öppenhet
 • Medborgarbudget
 • Attraktiv stadskärna
 • Framtidens äldreomsorg
 • Hållbar jämställdhet
 • Samhällsbyggande
 • Tillgänglighet och bemötande
 • Lokala medborgarlöften
 • Fortsatt utveckling av kvarteret Löjan och Häggen
 • Fritidsaktiviteter
 • Parkeringsavgifter

 

Senast ändrad:
2020-07-01

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?