Exempel

Information

Ort Region Skåne

Kontakt

Johan Lidmark, chef för enheten för demokratiutveckling

044-309 30 62

johan.lidmark@skane.se

Skånepanelen i Region Skåne

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Skånepanelen består av 4000 deltagare som svarar på enkäter via nätet. Detta är ett sätt att konsultera medborgare kring Region Skånes verksamheter.

Syfte - Därför gjorde vi det

Region Skåne arbetar med olika metoder för att nå en bredd och ett djup i arbetet med medborgardialog. Skånepanelen är en webbaserad medborgarpanel bestående av 4000 personer som regelbundet deltar i enkäter via nätet. Syftet är att få större insikt om medborgarnas kunskaper, förväntningar på och attityder till de verksamheter som Region Skåne ansvarar för. Panelen ska spegla Skånes befolkning från och med 16 år avseende kön, ålder och region. Resultaten viktas utifrån dessa variabler för att spegla den verkliga fördelningen bland befolkningen i Region Skåne avseende dessa faktorer.

Målet med webbpanelen är att på ett effektivt sätt få fram kvantitativa, statistiskt mätbara svar och jämförelser mellan undergrupper på frågor kopplade till olika uppdrag eller verksamhetsområden. Panelen vill nå medborgare som annars inte deltar i Region Skånes medborgardialogsaktiviteter. Ofta kombineras panelen med fysiska möten med invånare då en fördjupning av resultaten kan ske. Enkäternas resultat blir ett underlag att utgå från vid planering dessa kvalitativa dialogmöten.

Process - Så gjorde vi

Regionstyrelsen beslutade om att införa en medborgarpanel år 2012. Under 2013 upphandlades en extern leverantör som nu ansvarar för utformning, rekrytering, bearbetning och viktning av det statistiska materialet. Nämnder eller styrelse beslutar om teman som ska genomföras via Skånepanelen. Oftast är dessa kopplade till pågående dialoguppdrag kring något av Region Skånes verksamhetsområden.

  • Enkätfrågorna utformas i samarbete med uppdragsgivaren.
  • Panelen får två veckors svarstid.
  • Leverantören levererar resultaten av varje enkät inklusive analys, tabeller och grafer. Resultaten presenteras för uppdragsgivaren, ett pressmeddelande skickas ut och en artikel läggs ut på hemsidan där intresserade aktörer och medborgare kan ta del av resultaten.
  • Alla deltagare i Skånepanelen får ett mail med återkoppling.

Resultat - Så blev det

Region Skåne har i nuläget genomfört fyra frågeomgångar via Skånepanelen kring framtidens hälsa- och sjukvård, regional utveckling, patientmakt och klimatfrågor. Svarsfrekvensen är relativt hög mellan 73-87%. Resultaten ha varit både intressanta, givande för uppdragsgivaren och engagemanget hos panelisterna gott.

En medborgarpanel är ett bra verktyg för att konsultera medborgarna i olika frågor. Det statistiska svaret är efterfrågat och de flesta frågorna går att ställa via panelen, men svåra och komplexa frågor är mindre lämpliga. Resultaten ger dock ingen fördjupning i medborgarnas ställning i frågorna. Därför är det en god idé att komplettera webbenkäten med kvalitativa, fysiska dialogsamtal.

Det är viktigt att frågorna som ställs via panelen inte är för många, lätta att förstå och att de är frågor som uppdragsgivaren vill ha svar på. Därför är det viktigt att lägga ner tid på att ta fram frågorna och att uppdragsgivaren är involverad i frågeformuleringen. 


Varje enkät ger panelisterna möjlighet att lämna fria svar. Detta blir ofta ett rätt gediget material att hantera vilket bör tas med i beräkningen. Region Skåne har via panelen möjlighet att rekrytera till dialoggrupper, intervjuer osv.


Förutom att regionen får ökad kunskap om medborgarnas inställning i olika frågor kan Skånepanelen bidra till att kännedomen om Region Skånes verksamheter ökar.

Senast ändrad:
2020-07-01

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?