Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Botkyrka

Kontakt

Ahmad Azizi, demokratiutvecklare- kommunledningsförvaltningen
08-53061436
0733807872
ahmad.azizi@botkyrka.se

Dialogforum

Botkyrka har sedan 2007 haft sex dialogforum i kommunens alla stadsdelar. Dialogforum har fungerat som ett politiskt forum där kommuninvånarna träffar förtroendevalda. Dialogforum är en verksamhet under kommunfullmäktige.

Syfte

Dialogforums syfte och funktion

Dialogforum är inte ett beslutsorgan utan en kompletterande kontaktyta mellan invånare och de förtroendevalda.
Dialogforums huvuduppdrag är att bjuda in invånarna i sitt område till dialog kring frågor med anknytning till området. Dialogen ska kunna nå även dem som inte brukar engagera sig i politiska frågor och den demokratiska processen.

Dialogforum är inte en beredning till kommunfullmäktige i kommunallagens mening och inte ett beslutsorgan som styr verksamheter. De ärenden som väcks på forums möten och som kräver politiska beslut tas upp i kommunstyrelsen eller berörd nämnd efter vanlig beredning. Berörd nämnd/kommunstyrelsen delges dialogforums synpunkter genom protokoll.

Dialogforums verksamhet ska följas både kvantitativt och kvalitativt. Att mäta antalet deltagare är ett sätt att utvärdera utvecklingen. Höga antal deltagare i dialogforum är viktigt. Men det är också nödvändigt att följa genomförande och sakfrågor håller hög kvalitet. Det är viktigt att möten inbjuder till kvalitativa samtal. Dialogforum måste också utvärdera i vilken grad en dialog resulterar i faktisk påverkan eller ger nya idéer inför politiska beslut.

Organisation

Dialogforum har 11 ledamöter och inga ersättare. De utses av kommunfullmäktige som också utser ordförande och vice ordförande. Ledamöterna bör vara förankrade i området och/eller kommunfullmäktige eller nämnd. Cirka hälften av ledamöterna bör vara ledamöter eller ersättare som sitter i fullmäktige eller nämnd.
Ärenden som handlar om dialogforums organisering, arbetssätt och liknande bereds av demokratiberedningen.

Process

Arbetssätt och uppföljning

Dialogforum har 4 - 6 offentliga möten per år. Däremellan kan lika många interna planeringsmöten genomföras vid behov.
Dialogforum ges möjlighet att kontinuerligt söka former för sin verksamhet för att anpassa den till lokala förhållanden. Det kan gälla teman som väcker intresse, former för information, metoder för dialog, kontakter med föreningar och liknande. Dialogform har ett genomsnitt antal deltagare på 25 personer/dialog. Antal tillfällen för alla dialogforum är 24 /år. Det vill säga 4 dialogtillfällen, dialogforum, per år.

Målgrupp och representativitet

Dialogforum har fortfarande svårigheter att engagera ett större antal deltagare och deltagare från olika samhällsgrupper. Representativiteten av invånare under 50 år, av ungdomar och av olika minoritetsgrupper i kommunen är låg.

Stöd i arbetet

Kommunledningsförvaltningen ger dialogforum administrativt stöd för att säkra flödet mellan dialogforum, kommuninvånare och kommunorganisationen.
En remissprocess om nya riktlinjer

Resultat

Dialogforum har enligt sina riktlinjer fungerat som en del av kommunens ordinarie arbete för demokratiutveckling. Kommunens ambition är att utveckla dialogforum, framför allt ett tydligt verktyg för återkoppling av dialogens resultat till kommuninvånarna. Kommunen håller med just nu på en remissrunda om nya riktlinjer för dialogforum.

Senast ändrad:
2017-12-12

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?