Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Dialog för ett lärande Väsby

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Som en del i det blocköverskridande skolutvecklingsprojektet "Ett Lärande Väsby" genomfördes en medborgardialog kring skolan år 2014.

Projektet genomfördes tillsammans med SKL i enlighet med metoden som beskrivs i 10 steg för dialog vid konflikter - Dialog vid komplexa samhällsfrågor.

Bakgrund

Upplands Väsby har skolresultaten under en lång tid varit sämre än förväntat utifrån kommunens sociala och ekonomiska struktur. För att bryta trenden har kommunstyrelsen beslutat att starta ett treårigt kommunövergripande kvalitetsutvecklingsprojekt inom utbildningsområdet med målen att alla elever i Väsbys skolor når godkänt i alla ämnen och att lusten att lära finns från förskola till gymnasium. Målen ska uppnås genom allas delaktighet och bred samverkan.

Process - Så gjorde vi

Under våren 2014 genomfördes tjugofem dialoger, med olika grupper för att inventera perspektiv kring skolan i Upplands Väsby. Dessa perspektiv samman ställdes, grupperades i områden, och publicerades på kommunens hemsida.

Dialogerna genomfördes för det mesta i aktivitetshuset Messingen dit olika grupper bjöds in att delta. Vid tre tillfällen var allmänheten inbjuden att delta. Dialogerna leddes av neutrala samtalsledare. Dessutom besöktes elevråd och fritidsföreningar för uppsökande dialoger. Representationen av perspektiv bedömdes tillräcklig efter vårens dialoger, vilket gjorde att processen kunde gå vidare.
Processen fortsatte hösten 2014 genom att en arbetsgrupp bildades. Gruppens uppgift var att bryta
perspektiven mot varandra, alltså att samtala, diskutera och argumentera för och emot de olika perspektiven. Inbjudan riktades främst till de som anmält intresse under vårens dialoger. Men inbjudan till mötet publicerades på kommunens hemsida och personer som inte deltog under våren var välkomna att delta. Arbetsgruppen bestod av, politiker, medborgare, föräldrar, elever, lärare, tjänstemän samt skolledare.

Höstens arbete startade med ett konstituerande möte. Gruppen hade då att besluta hur den ville arbeta under hösten och inom vilka områden. Gruppen prioriterade sex områden.

Vid det sista planerade tillfället ansåg sig gruppen färdig och arbetet avslutades. Då hade gruppen ytterligare prioriterat och arbetade fram förslag inom fyra områden. Dessa var: Tillit och förtroende, organisation och styrning, resurser samt engagemang och attityd. Det beslutades även då att en avslutningsceremoni skulle genomföras, gruppen önskade då överlämna förslagen till den politiska ledningen

Avslutningsceremonin inleddes med att kommundirektören berättade vad som skulle hända med förslagen efter dagens ceremoni. Kvällens höjdpunkt var när tre personer som deltagit i arbetsgruppen lämnad över förbättringsförslagen till kommunstyrelsens ordförande. Efter detta tacka
des deltagarna och bjöds in till mingel.

För att nå ut med inbjudningar till de olika dialogerna har annonser i lokaltidningen, annonser på
stortavlor, mejl, telefonsamtal samt utdelning av lappar genomförts. Efter varje möte har mötesanteckningar skickats ut till de medverkande.

Löpande har fotografier, nyheter och mötesanteckningar publicerats på kommunens webbplats.

Resultat - Så blev det

Processen resulterade i nio förslag till förbättringar. Förslagen lämnas över till den politiska styrgruppen för ett lärande Väsby för prioriteringar av det fortsatta arbetet. Processen resulterade även i ett ökat förtroende för kommunen bland de deltagande och ett förändrat samtalsklimat.

Sagt om processen

Från väldigt frustrerad och små arg till förhoppningsfull. Vi har verkligen bytt perspektiv i det här
rummet. Man har fått reda på vad andra som är här tycker. Små steg mot ökat förtroende och mer tillit! Stort engagemang, saknar dock några perspektiv. Vilka har inte varit med?

Lärande dialog på riktigt, jag tror att var och en har blivit smartare. Från ilska och frustration till att komma fram till något konkret.

Det har varit väldigt givande.

Mer information

 

 

Senast ändrad:
2022-06-08

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?