Exempel

Information

Ort Heby

Kontakt

Lisa Onsbacke, ungdomssamordnare

0224-361 01

lisa.onsbacke@heby.se

 

Ung i Heby kommun

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

5-6 mars 2014 anordnades en medborgardialog mellan elevrepresentanter i årskurs 7-9 och förtroendevalda i Heby Kommun.

Första dagen hölls dialogen i Heby folkets hus och andra dagen på Fokus i Östervåla. Syftet med dialogen var främst att få en uppfattning om ungdomars intresse för och kunskap om hur man kan påverka det som sker i kommunen.

Process - Så gjorde vi

Representanter från samtliga nämnder, beredningar och styrelse var närvarande. Dialogen varade i två timmar, där första timmen bestod av en introduktion till orsaken bakom inbjudan samt ett mingel där eleverna fick gå runt hos nämnderna, beredningarna och styrelsen för att ställa frågor och få mer information.

Andra timmen ägnades åt samarbetsövningar där elever och förtroendevalda delades in i blandade grupper. Två frågeställningar diskuterades, om hur man kan påverka de kommunala besluten samt hur kommunen kan arbeta för att skapa mer delaktighet hos alla medborgare, unga som gamla. Eleverna fick även under den andra delen av dialogen chansen att fritt svara på tre frågor på ett ”Klotterplank”.

Sammanlagt var det mellan 20-30 elever från vardera skola och 10-12 förtroendevalda, som deltog vid båda dagarna. Nedan följer en sammanställning av alla de tankar och förslag som togs upp under samarbetsövningen och via klotterplanket.

Vad skulle du vilja påverka i Heby kommun?

- Kultur
- Kost / skolmat
- Allas lika rättigheter
- Skolämnen och skolans utformning
- Fritidsgårdarna i Heby och Östervåla
- Fler replokaler och mer i bidrag till musikintresserade
- Mer pengar ska satsas på unga i kommunen
- Fotbollsplan för allmänheten
- Bygg en inhägnad fem-mannaplan för fotboll, bandy eller basket.
- Sporthallarnas öppettider
- Säkerheten i kommunen
- Kollektivtrafik
- Gratis preventivmedel

Vilka politiska frågor tycker du är viktiga?

- Kultur
- Skolan
- Arbetsmarknaden
- Vård- och omsorg
- Fritid/Idrott
- Jämställdhet

Hur tror ni att man kan påverka kommunen?

- Namninsamling
- Medborgarförslag
- Kontakta en politiker
- SMS-panel
- Ungdomsråd
- Fokusgrupp
- Demonstrationer
- Gå via skolan och rektorerna om man inte får sin röst hörd.
- Allmänhetens frågestund
- Delta i politiska möten

Hur skulle ni vilja att kommunen arbetar för att öka delaktigheten bland unga?

- Låt unga vara med på politiska möten.
- Anordna fler medborgardialoger
- Politiker besöker skolorna
- Hjälpa till att starta ett ungdomsråd eller en ungdomsgrupp som får komma med förslag, synpunkter och diskutera besluten som ska tas.
- Besök av politiker på elevrådens möte.
- Sänk åldersgränsen för kommunala val.

Resultat - Så blev det

Resultatet visar på att de medverkande vill att kommunen arbetar mer med ungas delaktighet och inflytande samt att det finns ett intresse bland de unga medverkade om att vilja lära sig mer om hur den lokala politiken fungerar och vilka möjligheter till påverkan som finns. De elever som var intresserade av mer information om hur man kan påverka och engagera sig fick skriva upp sig på en lista, vilket ett flertal gjorde. Innan sommarlovets början begav sig ansvariga tjänstemän ut på besök till Heby och Östervåla elevråd för att ge en återkoppling om dialogerna samt för att svara på eventuella frågor.

Efter dialogen beslutade kommunstyrelsen i Heby kommun om att en ansvarig tjänsteman skulle utses, vars uppdrag idag är att ta fram förslag på hur man kan ge unga mer utrymme i de kommunala strukturerna utifrån de idéer och tankar som presenterades under dialogen tidigare i år. Arbetet med planering för nästa steg i processen, fortskrider i detta nu, tillsammans med kommunens intresserade ungdomar.

När vi planerade för vår medborgardialog tog vi mycket hjälp av Sveriges ungdomsråd som hade många bra och lärorika tips på hur man kan anordna en dialog men även andra sätt som är effektiva för att nå just de yngre kommuninvånarna. Bland annat använde vi oss av Metodboken – en handbok för arbete med ungdomars inflytande och delaktighet.

Senast ändrad:
2020-05-27

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?