Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Unga jobbar med mötesplatser för unga i Lund

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Två sommarpraktikanter i gymnasieåldern jobbade under tre veckor med att ta reda på var i Lund ungdomar vistas och hur Lunds ungdomars dröm-mötesplats ser ut. Detta arbete fungerar som en del i ett tidigt dialogarbete kopplat till framtagandet av en ny översiktsplan för Lunds kommun.

Bakgrund

Barn och ungdomar är en grupp som ofta är underrepresenterade i den medborgardialog som finns och det behövs därför extra insatser för att skapa forum för barns och ungas deltagande. Tidig dialog med barn och ungdomar är viktig för att öka kvaliteten i planeringen genom att ta in åsikter och tankar från befolkningen och i det här sammanhanget barn och ungdomar. Barn och ungdomar kan delta med erfarenheter från sitt perspektiv som är omöjligt att få tillgång till utan direkt dialog med barnen och ungdomarna.

Syfte - Därför gjorde vi det

1. Få en ny aspekt på planeringen och fånga upp viktiga synpunkter inför den vidare planeringen

2. Skapa ett intresse för denna typ av frågor hos ungdomarna som kan få spridning till fler

3. Fånga tankar och åsikter från den potentiellt framtida vuxna befolkningen i Lund

4. Få kunskaper kring vilka kvaliteter ungdomar ser i Lund idag

5. Få kunskap om vad som gör en plats till en bra mötesplats för ungdomar

 

Process - Så gjorde vi

Två ungdomar boende i Lunds kommun arbetade under sin sommarpraktik med planering. Fokus låg på ungdomars rörelsemönster samt mötesplatser i Lund.

Praktikanterna deltog som en del i praktiken i workshops, besöker existerande mötesplatser samt intervjuade ungdomar om deras mötesplatser. Intervjuerna genomfördes ute i det offentliga rummet runt om i Lunds kommun samt på fritids- och ungdomsgårdar i kommunen. Frågorna handlade om var ungdomar idag brukar vistas på sin fritid och hur deras dröm-mötesplats skulle se ut.

Resultat - Så blev det

Praktikanterna sammanställde själva sitt arbete och presenterade det för tjänstemän i Lunds kommun som sedan kan implementera resultatet i det vidare arbetet. Praktikanternas arbete presenterades genom en muntlig presentation, en film och en skriftlig sammanfattning.

Senast ändrad:
2020-05-27

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?