Exempel

Information

Ort Falkenberg

Kontakt

Henrik Olsson, projektledare

0738-66 71 62

henrik.olsson@falkenberg.se

Offentliga Rummet i Falkenberg

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Att på ett enkelt, kreativt, lustfyllt och demokratiskt sätt, insamla idéer kring hur centrum ska bli mer levande, inkluderande, tillgängligt och vackrare. Men också att informera om, och skapa debatt kring, den demokratiska processen, exempelvis vilka som ska avgöra varför just din idé ska prioriteras och förverkligas.

Bakgrund

Från klockan 09.00-21.00 under en vecka i november satt centrumutvecklaren i Falkenberg, Henrik Olsson, i en glaskub – ett offentligt vardagsrum – mitt i centrala Falkenberg.

Under veckan inkom 1 260 konkreta förslag, som har diarieförts, sammanställts i ett Excel dokument och ska läggas upp på hemsidan. Under de kommande åren ska fokus ligga på att förverkliga flera av de inkomna förslagen samt förklara varför vissa återkommande förslag eventuellt inte kan förverkligas. En av framgångsfaktorerna är att det finns en politisk vilja och ekonomiska resurser att följa upp projektet.

Syfte - Därför gjorde vi det

Första syftet är att, på ett enkelt, kreativt, lustfyllt och demokratiskt sätt, insamla idéer kring hur centrum ska bli mer levande, inkluderande, tillgängligt och vackrare. Andra syftet är att informera om, och skapa debatt kring, den demokratiska processen, exempelvis vilka som ska avgöra varför just din idé ska prioriteras och förverkligas.

Process - Så gjorde vi

Inspirationskälla är bland annat ”Musikhjälpen” där folk får komma till glaskuben och lyssna och kommentera. Skillnaden här är att alla är välkomna in i kuben – det offentliga rummet mitt i vårt offentliga rum (till skillnad från köpcentrum - kommersiella rum - som direkt eller indirekt exkluderar människor (kan exempelvis inte ta med en picknickfilt och fika mitt i ett köpcentrum)). Det ska vara kul och roligt och nytänkande utan att framstå som oseriöst, precis som musikhjälpen. Att påverka sin stad ska vara kul och möjligt!

Under veckan inkom 1 260 konkreta förslag, som har diarieförts, sammanställts i ett Excel dokument och ska läggas upp på hemsidan. Under de kommande åren ska fokus ligga på att förverkliga flera av de inkomna förslagen samt förklara varför vissa återkommande förslag eventuellt inte kan förverkligas. En av framgångsfaktorerna är att det finns en politisk vilja och ekonomiska resurser att följa upp projektet.

Återkoppling

Allt för ofta tillfrågas medborgare utan att därefter tillräckligt återkoppla förslagen. Därför ligger fokus på tydlig återkoppling. På så sätt uppmuntrar vi förståelsen och respekten för demokratiska processen. Centrumgruppen och centrumutvecklaren ansvarar för att inkomna förslag på ett tydligt och konkret sätt återkopplas till medborgarna - vilka idéer som prioriteras, respektive inte prioriteras. Vi sätter upp vepor med återkopplingsbudskap, som exempelvis ”Tack Ellen för ditt förslag om en gunga, Anton för ditt förslag om en klätterställning och Ingrid för ditt förslag för någonting kul för barnen. Här förverkligar vi era förslag. Tack för att du engagerar dig i vår levande stadskärna!” Projektet är väl förankrat bland såväl politiker som tjänstemän i kommunorganisationen.     

Projektets fyra organisationsperspektiv:

Symboliska perspektivet
Stor vikt läggs på symboliken – att visa att vi är okonventionella, hippa, orädda, lyssnande, halvgalna, kreativa, flitiga och ärliga. Öppettiderna ska ta bort nidbilden av kommuntjänstemannen som går hem kl. 14.00 på fredag. Glaset är en symbolik för transparens. Området runt glasburen möbleras som ett vardagsrum under bar himmel, för att visa att staden är invånarnas gemensamma vardagsrum – offentliga rum. i ska visa att vi är engagerade och modiga. Samtidigt måste vi visa att vi ödmjuka inför olika komplikationer som kan inträffa vid så här nydanande stora relativt oprövade demokratiprojekt.

HR-perspektivet
Ambitionen är att vi som arbetar i projektgruppen ska säga att detta är bland det roligaste vi gjort i vårt yrkesliv och vi ska med stolthet lägga detta till våra cv:n. Henrik Olsson är projektledaren & eldsjälen som ror projektet i hamn. Ambitionen är att alla som arbetar med projektet ska få en känsla av meningsfullhet, sammanhang, arbetsglädje och stolthet. Alla medverkande har individuellt ansvar att meddela projektledaren om det uppstår komplikationer. Ju mer energi vi tillför de som arbetar med centrumutveckling desto mer bidrar varje individ till stadens utveckling.  

Strukturella perspektivet
Projektet bildar en tydlig struktur kring den demokratiska centrumutvecklingen de kommande cirka tre åren.

Politiska perspektivet
Politiska perspektivet handlar om att olika intressegrupper ser utifrån sina egna verklighetsbilder och dessa grupper bevaka sina särintressen. Vi omgärdas av olika grupper som köpslår om begränsade resurser i form av bland annat pengar, tid och engagemang. Knappa resurser skapar konflikter, vilka bör synliggöras och hanteras genom projektet. Ett alltid lika aktuellt exempel är om bilar ska tillåtas eller ej i stadskärnan.

Inredning & öppettider
Det offentliga rummet inreddes som stadens vardagsrum. Mysigt, levande, hemtrevligt, opretentiöst, etc.  Centrumutvecklaren bemannar glaskuben varje dag, 09.00-21.00 i sju dagar.

Finansiering
Projektets första fas (insamling av förslag under en vecka) bekostades av Falkenbergs kommun, med stöd utav Alexanderssoninstitutet. Budgeten var cirka 90 000 kr. För detaljerad budget vänligen kontakta projektledaren.

Kommunens avsatta medel för centrumåtgärder 2 miljoner kronor per år, 2015-2017 finansierar projektets andra fas (förverkligande av idéer). Flera av förslagen finansieras även inom respektive förvaltnings ordinarie verksamhet, exempelvis sätta upp blommor och bänkar.

Resultat - Så blev det

En av framgångsfaktorerna är att det finns en politisk vilja och ekonomiska resurser att följa upp projektet.

Projektet har inneburit en kommunikativ succé. Projektledaren Henrik Olsson har på ett kraftfullt sätt arbetet med kommunikationskanaler, vilket har gett önskvärt resultat.

Senast ändrad:
2019-09-05

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?