Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Göteborgs Stad

Kontakt

Anna Bilén, kommunikatör i projektet 

031-366 42 33

Anna.bilen@vastra.goteborg.se,

Metodstöd för jämställdhetsintegrerade medborgardialoger i Göteborg

Detta metodstöd ger dig tips och råd så att du kan genomföra medborgardialoger där alla medborgare får mer jämställda och jämlika möjligheter till delaktighet och påverkan.

Bakgrund

Idag deltar medborgare i de politiska processerna i första hand genom att rösta i val. Medlemsantalet och antalet aktiva i politiska partier sjunker. Det innebär att det är ett fåtal personer som är involverade i de politiska beslut som fattas. För att öka medborgarnas möjligheter till delaktighet väljer politiker och beslutsfattare ibland att genomföra medborgardialoger.

Genom medborgardialoger kan politiker höra medborgares åsikter och därmed få bredare underlag inför att fatta beslut. Medborgardialoger kan ses som ett komplement till den representativa demokratin. Men vad händer om endast vissa grupper deltar i medborgardialogerna? Eller om vissa grupper, gång på gång, får större genomslag för sina idéer på bekostnad av andra?

Vår granskning av tre dialoger i Göteborgs Stad visar att vi måste anstränga oss för att nå ut till medborgare som inte på eget initiativ är aktiva i medborgardialoger. Annars deltar mest svenskfödda, äldre personer med hög inkomst och högre utbildning – alltså redan de resursstarka individerna.

Vi har sett att kvinnor deltar i lite högre utsträckning än män, men att män tenderar att ta och få mer taltid än kvinnor. Om vi inte arbetar aktivt för att höra olika medborgare riskerar medborgardialoger att öka den demokratiska ojämställdheten och ojämlikheten i samhället. Starka röster får då igenom idéer och synpunkter på två arenor, genom val och genom medborgardialoger – medan mindre aktiva grupper inte utnyttjar sina möjligheter till påverkan på samma sätt.

Syfte

Vi behöver därför arbeta för att våra medborgardialoger planeras, genomförs och följs upp på ett sätt så att alla medborgare har jämställda och jämlika möjligheter till delaktighet och påverkan. Därför har vi tagit fram detta metodstöd.

Process

Vi har genom litteraturstudier, studieresor och granskning av tre dialoger i Göteborgs Stad format detta metodstöd. Vi har också testat det under en dialog om Mariaplan, som genomfördes av Trafikkontoret. Testet ledde till att vi justerade metodstödet ytterligare.

Metodstödet innehåller många tips och råd. Men här är sju viktiga utvecklingsområden:

1. Vi behöver öka kompetensen om exempelvis genusteori, normkritik, kunskap om ojämställda strukturer, våra egna föreställningar om kön, dialogmetoder, dialogledarkompetens inom våra organisationer.

2. Vi behöver styra dialogen mer, annars tar samhällets strukturer över. Det ska exempelvis vara tydligt för alla vad invånarna kan påverka.

3. Vi behöver gör noggranna målgruppsanalyser, annars deltar främst de resursstarka.

4. Vi behöver eftersträva jämställt inflytande, inte bara jämn representation, Bara för att personer deltar är det inte säkert att de påverkar.

5. Vi behöver använd texter och bilder som lockar de målgrupper vi vill nå.

6. vi behöver välja dialogmetoder, plats och tid som passar olika grupper.

7. Vi behöver gå ut istället för att locka in. Alltså: vi behöver söka upp grupper som själva inte är aktiva i dialoger.

Resultat

Eftersom vi vill att materialet ska bli väl använt har vi jobbat en hel del med layout och text och gjort metodstödet webbaserat så det är lätt att sprida.

Metodstöd för jämställdhetsintegrerade medborgardialoger

Senast ändrad:
2017-12-12

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?