Jämställd medborgardialog i Lerum

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Som stöd till fullmäktigeberedningarnas arbete med medborgardialog togs en checklista för jämställdhet i planering, genomförande och uppföljning av medborgardialoger fram.

Process - Så gjorde vi

Kommunfullmäktiges beredningar genomför med jämna mellanrum medborgardialoger som del i sin informationsinsamling i de uppdrag de får av kommunfullmäktige. Som stöd i planering, genomförande och analys har de tjänstemannastöd som också bidrar till utvecklingen av metodik och kvalitet.

För att bidra till att uppnå det första nationella jämställdhetsmålet, en jämn fördelning av makt och inflytande, arbetar beredningarna sedan några år tillbaka med ett tydligt jämställdhetsfokus i planering, genomförande och uppföljning av medborgardialoger.

Som stöd i det arbetet utformades en checklista. Checklistan består av frågor som är viktiga att ställa sig i de olika faserna av medborgardialogen.
Exempelvis i planeringen:
- Vilken är dialogens målgrupp?
- Hur ser fördelningen mellan män och kvinnor ut inom målgruppen?
- Vid ojämn fördelning, hur når vi den underrepresenterade gruppen?  
- Är tid/plats optimal för kvinnors respektive mäns deltagande?
- Finns det något som kan underlätta mäns/kvinnors deltagande?

Exempelfrågor för genomförandet:
- Tillåts män och kvinnor komma till tals i lika hög utsträckning?
- Jobbar vi aktivt för att fördela ordet till såväl kvinnor som män?
Frågor att ställa sig vid analys och uppföljning av resultatet baseras på 4R-metoden där R:en står för representation, resurser, realia och realisera.

Checklistan används idag mer eller mindre strukturerat. I till exempel planeringsfasen har det blivit en självklarhet för dem som arbetar med medborgardialog att ta hänsyn till att både kvinnor, män, flickor och pojkar finns med i urvalsgruppen eller att representation av en underrepresenterad grupp säkras i planeringsskedet av en dialog.

Resultat - Så blev det

I genomförande och uppföljning kan vi se att checklistan skulle behöva användas ytterligare för kvalitetshöjning. Kunskap och metodik krävs i många fall för att ge kvinnor och män lika möjligheter till inflytande i den givna situationen.

Uppföljningen är i många fall beroende av att processledare eller dokumentärer under dialogens gång kartlagt kvinnors och mäns synpunkter, hur deltagare bemöter varandras synpunkter, hur mycket taltid kvinnor respektive män får och vems idéer eller synpunkter som kommer med i dialogens slutsatser.

Senast ändrad:
2020-07-03

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?