Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Medborgardialog en del i samhällsutvecklingen i Piteå

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

I Piteå är medborgardialog en del i styr- och ledningssystemet. För att skapa delaktighet för pitebor och förtroende för kommunen.

Syfte - Därför gjorde vi det

Piteå kommuns styr- och ledningssystem består av vision, strategiska områden och mål. Ett strategiskt område är Demokrati och öppenhet. Till området hör fyra övergripande mål, som riktas till samtliga nämnder och helägda bolag. Målen handlar om delaktighet, tillgänglighet, jämlikhet och mångfald.

Process - Så gjorde vi

I Piteå finns en övertygelse om att medborgarnas förtroende för det demokratiska systemet möjliggörs av de lokala aktörernas förmåga att skapa delaktighet. Därmed kan de lokala myndigheterna bidra med att stärka demokratin även i ett nationellt och internationellt perspektiv. Medborgardialogen utvecklas ständigt i syfte att ge pitebor och företag möjlighet att påverka samhällsutveckling. Medborgar- och brukardialog är de begrepp som används i Piteå för att nå en systematik. Andra begrepp är att skilja på demokrati- och serviceperspektiv. I systematiken ligger också ett ansvar att planera hur resultatet ska sammanställas, återkopplas och användas.

Dialog med medborgare och företag ingår i styrsystemet.  Piteå kommun arbetar med medborgardialog i syfte: att stärka förtroende och legitimitet, att utöka möjligheter till delaktighet för flera målgrupper, att öka tillgänglighet till de politiskt valda och att skapa goda beslutsunderlag till de förtroendevalda som utsetts i allmänna val

Det representativa systemet har en viktig utgångspunkt. För att stärka valdeltagandet utvecklas förtidsröstning årligen såväl genom geografisk spridning som för att nå olika målgrupper. Valdeltagandet ökar och Piteå ligger på listan med kommuner med högst valdeltagande. För att stärka den representativa demokratin är det kommunstyrelsen som fattar beslut om de medborgardialoger som ska genomföras.  Det är de förtroendevalda som avgör vilka frågor som bör kommuniceras i den kommunala organisationen, och vilka som hellre ska kommuniceras i de politiska partierna.

De förtroendevalda formulerar målen, som uttrycks ur en politisk värdegrund och ur ett medborgarperspektiv, inte ur verksamhetsperspektiv. Piteå har arbetat aktivt med modern medborgardialog kopplat till styr- och ledningsprocesser i snart tio år. Arbetet har uppmärksammats, och Piteå har bland annat vunnit FN:s pris i öppenhet och transparens.

I kommunens självvärdering lyfts följande framgångsfaktorer:
A. Många olika metoder som vänder sig till olika målgrupper
B. Resultat av dialoger - beslutsunderlag till budget och till verksamhetsutveckling
C. Aktiv medborgardialog där medarbetare använder och utvecklar metoder
D. Återkoppling till medborgarna stärker dialogernas legitimitet

Medborgardialogen i Piteå är indelad i perspektiven, Information, Konsultation, Delaktighet och Medbestämmande. Olika metoder finns för olika tillfällen, för olika målgrupper i syfte att nå ett stort urval vid olika undersökningar.
Kommunens tjänster och verksamheter utvecklas ständigt, dels utifrån ett yttre tryck som kan komma av omvärldens förändringar, förändrad lagstiftning, men även inspektioner, tillsyn och medias bevakning. Det är viktiga delar i en kvalitetssäkring som möjliggör en likvärdig service över hela landet. Samtidigt är det viktigt att nyttja möjligheter och utrymme för att själv sätta upp utvecklingsfrågor på dagordningen. Ett inre tryck via en utveckling som styrs av mål, medborgarnas och brukarnas synpunkter. På så sätt skapas verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring parallellt.

Resultat - Så blev det

Utvecklingsområden är:
-Hitta metoder som innebär att möta medborgarna där medborgarna finns.
-Metoder för att höra fler målgrupper. Definiera målgrupper, exempelvis grupper i utanförskap, arbetslösa ungdomar, utlandsfödda med mera.
- Utveckla system för delaktighet i fysisk samhällsplaneringen, utöver det lagstadgade samråden.

Senast ändrad:
2021-02-01

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?