Införande av medborgardialog i styrningen i Härryda kommun

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Härryda kommun har deltagit i SKL:s nätverk om utveckling av styrsystem för medborgardialog 2012-2014 och har under denna tid infört styrsystem för medborgardialog. Här följer en redogörelse över hur arbetet med att införa styrsystem har gått till, med beslut, aktiviteter och erfarenheter. Till redogörelsen finns dokument/mallar i förekommande fall.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade under hösten 2012 att delta i Sveriges kommuner och lands-tings (SKL) projekt om utveckling av styrsystem med medborgardialog.

Syfte - Därför gjorde vi det

Målet med projektet var att utveckla styrsystem och metoder för att använda medborgardialog som en del i underlaget för beslut i kommunstyrelsen. Syftet var att förändra befintliga styrprocesser så att medborgardialogen sker strukturerat och blir en naturlig del i beslutsprocessen.

Process - Så gjorde vi

Styrgrupp för projektet har varit ekonomiutskottets ordinarie ledamöter samt kommundirektör. Projektledare har varit kanslichef.

Arbetet med att införa medborgardialog utgick ifrån SKL:s styrkarta. En projektplan togs fram som behandlar samtliga delar i styrkartan. Arbetet har gjorts steg för steg utifrån den vägledning som nätverket erbjudit. Se dokument.

Principer
Kommunfullmäktige beslutade om principer för medborgardialog. Principerna ska vara vägledande vid varje medborgardialog om inget annat beslutas. I principerna står vidare att medborgardialogen är kommunstyrelsens verktyg och styrelsen ansvarar för vilka frågor/ärenden det ska föras dialog om. Dialogen ska vara ett komplement till övrigt beslutsunderlag. 

Checklista
Syftet med checklistans är att på politiskt sektorssamråd (PSS) genomlysa frågan/ärendet som aktualiserats för medborgardialog. Checklistan utgör underlag för beslut om genomförande av medborgardialog.

Genomförda dialoger
Under projektet har sektorerna för utbildning och kultur, samhällsbyggnad samt socialtjänst haft varsin medborgardialog. Resultatet från respektive medborgardialog har varit underlag för beslut i ärenden på kommunstyrelsen.

Process och arbetssätt för medborgardialog
Kommunfullmäktige har beslutat om process och arbetssätt för medborgardialog. Detta är även en digital handbok för medborgardialog som ligger på förvaltningens intranät. Handboken har mallar, exempel och lathundar kopplad till sig.

Resultat - Så blev det

• En viktig utgångspunkt för arbetet i projektet har varit att medborgardialog är politikernas verktyg för dialog med medborgare.

• SKL:s styrkarta har varit en framgångsfaktor i att få struktur på arbetet samt har under-lättat intern kommunikation.

• Arbetet med medborgardialog tar tid, inte minst för politikerna. Härryda kommun bedömer att 1-3 dialoger utifrån styrkartans alla delar är rimlig omfattning 2015.

• Projektledare har varit centralt placerad i organisationen. Arbetet med att genomföra själva dialogerna har skötts i respektive verksamhetssektor med den administrativa chefens som ansvarig. Spridningen i organisationen utifrån ett gemensamt arbetssätt är avgörande för att medborgardialog i styrningen ska få fäste.

Senast ändrad:
2020-07-01

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?