Handbok i medborgardialog

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Praktiskt stöd för förtroendevalda och anställda i medborgardialogsarbete och verktyg för lokal demokratiutveckling.

Syfte - Därför gjorde vi det

Att skapa en struktur och handledning för medborgardialoger som stöd för nämnder och förvaltningar. Dialogen ger ett bredare beslutsunderlag för politikerna och möjlighet för den enskilda medborgaren att påverka.

Process - Så gjorde vi

Haninge kommuns Demokratiberedning arbetad under 2007-2010 med frågan om medborgarnas insyn i och inflytande över kommunens verksamheter som en viktig och prioriterad fråga. Som avslutning på berednings arbete togs en broschyr om medborgardialog fram sommaren 2010 och distribuerades i kommunen. Broschyren innehöll en god bakgrund till begreppet medborgardialog, men saknade Haningeanknytning och i viss mån metodstöd. 

Parallellt med Demokratiberedningens arbete har kommunen hållit många dialoger genom åren, exempelvis kring utvecklingen i Dalarö, Eskilsparken i Handen, Tungelsta, Västerhaninge och utvecklingen av parkerna i kommunen.

Detta ledde slutligen fram till att det 2012 beslöts att handboken skulle uppdateras med de erfarenheter som gjorts. Samma år fattade kommunfullmäktige också beslut om åtta principer för medborgardialoger. Principerna för medborgardialog i Haninge baserar sig på principer framtagna i Århus i Danmark och som sedan vidareutvecklats i Sverige.

Resultat - Så blev det

Principerna för medborgardialog hade remitterats till samtliga nämnder som var positiva till förslagen med vissa förändringar som kopplingen till kommunens styrmodell och mål. Principerna är:

1. Vid förslag som direkt rör Haningeborna ska alltid en medborgardialog övervägas
2. Nyttan och syftet med dialogen avgör hur den genomförs. Som stöd för avgörandet om hur dialogen genomförs används den så kallade delaktighetstrappan.
3. Då beslut är fattat om medborgardialog har Haningeborna som lägsta nivå rätten att bli hörda (konsultation).
4. Vid ändring av planer, program eller policies som kan ha väsentliga konsekvenser för medborgarna ska medborgarna informeras om varför dessa ändringar föreslås.
5. Det ska tidigt i processen göras klart hur åsikter och synpunkter kommer att behandlas och hur det är möjligt för Haningeborna att påverka. Kopplingen till Haninge kommuns styrmodell ska beaktas.
6. Barns, ungdomars och äldres möjligheter att delta ska ges särskild uppmärksamhet
7. Dialogprocessen, metoder och kompetens för medborgardialog ska utvärderas och utvecklas fortlöpande
8. Det slutliga resultatet av dialogen ska meddelas deltagande medborgare.

I handboken redovisas och förklaras också olika begrepp, delaktighetstrappan, former för delaktighet, roller och ansvar, vägar till breddat deltagande med mera. Handboken har använts i flera av de dialoger som kommunen bedrivit senare som till exempel Jordbrodialogen, medborgarbudget i Jordbro, medborgardialogen i Brandbergen, Speak App.

Vad vi har lärt oss och vad andra kan ha nytta av att veta
Under 2014 har uppföljning och förenklad utvärdering påbörjats med en remiss till samtliga nämnder om hur principerna har tillämpats, hur man ska arbeta med medborgardialoger de närmaste åren och behovet av ytterligare stöd.

Mer information

Du kan ladda ned handboken som ett PDF dokument via den externa länken.

Senast ändrad:
2020-07-01

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?