Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Lerum

Kontakt

Jenny Lopes, utvecklingssekreterare

0706-206942

jenny.lopes@lerum.se

Workshop om torget i Gråbo

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Den 1 april 2014 arrangerades en medborgardialog om hur invånarna i Gråbo i Lerum önskade utforma torget i kommundelen. I fokus var vilka funktioner som invånarna önskade och hur de ville uppleva torget.

Process - Så gjorde vi

Medborgardialogen utfördes i form av en workshop där deltagarna satt vid bord och med hjälp av kartor och inspirationsbilder fick rita och skriva ner tankar och idéer. För dialogen användes en redan känd mötesform kallad ”kommundelsträff” och marknadsfördes genom affischering i området, annons i lokaltidning, spridning i sociala medier och genom föreningar i området. Totalt närvarade 110 personer (med jämn könsfördelning) i workshopen och deltagarnas åsikter används i fortsatt planering och utformning av torget.

Metod

Deltagarna fick placera sig runt bord inför workshopen. Vid varje bord fanns en samtalsledare som antecknade och såg till att alla fick komma till tals. Initialt fick deltagarna information om de ramar som finns kring torget och vad som är bestämt utifrån tidigare delar av planprocessen. Deltagarna fick diskutera de möjligheter och utmaningar som de ser utifrån de ramar som redan är satta. Sedan diskuteras två frågeställningar:
1. Vad vill ni känna när ni är på eller går förbi ert torg? Vilka ord ska prägla platsen?
2. Vad ska man kunna göra på torget? Vilka funktioner och aktiviteter ska finnas där?
Till sin hjälp hade deltagarna kartor över området och inspirationsbilder. Deltagarna fick rita och använda post-it för att markera funktioner och aktiviteter på kartan.

Resultat - Så blev det

Totalt närvarade 110 personer. Det framfördes en rad tankar, idéer och åsikter som tjänstepersoner som arbetar med torget tog med sig in i det fortsatta arbetet. Bland dessa tankar lyftes bland annat: Mer vatten och grönt, ett levande torg med både handel och bostäder och bättre belysning. Samtliga åsikter sammanställdes och återkopplades senare med ett svar om åsikten tas med i vidare arbete.

Lärdomar
Workshopen fick god uppslutning pga. att ämnet var aktuellt och medborgarna tydligt efterfrågat en dialog om torget. Medskapargruppen i Gråbo, en sammanslutning av boende i gråbo och representanter från kommunen, hade en viktig del i att medborgardialogen fick god uppslutning.

Återkopplingen om vad som händer med åsikterna efter dialogen var någonting vi som processledare tog stort ansvar för. Att det blev ett ”svar” på varje åsikt gav förhoppningsvis en känsla av att åsikten var mottagen och hörd. Ytterligare lärdom är att information om planerad stadsbyggnad aldrig kan göras tydlig nog. Det är en utmaning att i bild gestalta framtida planer över området. Det kan också vara av stort värde att inleda en medborgardialog med att berätta om det tidigare varit dialoger kring ämnet, vad som uppkom under dessa osv.

Senast ändrad:
2020-05-27

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?