Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Lund

Kontakt

Annika André, kommunikatör, stadsbyggnadskontoret

046-35 58 03

annika.andre@lund.se

Britt Steiner, planeringschef, kommunkontoret

046-35 63 98

britt.steiner@lund.se

 

Fokus Dalby i Lund

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Fokus Dalby genomfördes som ett treårigt dialogprojekt i tätorten Dalby som ligger en dryg mil öster om Lund i Lunds kommun. Projektet genomfördes med särskild projektbudget av en projektgrupp med stöd av ledningsgrupp och styrgrupp.

Syfte - Därför gjorde vi det

Att marknadsföra Dalby som en framtida attraktiv boendeort. Projektets ledord var:
• Långsiktighet (En treårig projekttid)
• Delaktighet (Att tillsammans med boende och aktörer i Dalby leta och utforma engagerande metoder och arbetssätt.)
• Samverkan (Samarbete med kommunens förvaltningar. Utbyggnaden av Dalby berör alla samhällssektorer. Därför blev andra samverkansparter viktiga som t ex det lokala närings- och föreningslivet, byggherrar, arkitekter, andra samhällsbyggare som konsulter, Region Skåne, Skånetrafiken, Lunds Universitet och LundsTekniska Högskola.)

Process - Så gjorde vi

Arbetssätt
Dialog och ett kommunikativt arbetssätt var vägledande i Fokus Dalbys arbete. Ett sådant arbetssätt innebär att man omöjligt från början kan slå fast vart processen kommer att leda.

Inriktning
Projektledningen arbetade efter följande inriktning:

• Identifiera och initiera projekt med utgångspunkt i dalbybornas förslag/önskemål om förändringar/förbättringar i Dalby
• Förmedla lokala önskemål och förslag till kommunala nämnder och förvaltningar
• Hitta och pröva metoder, modeller och arbetssätt som utvecklar Lunds kommuns dialog med sina medborgare
Utgångspunkten var att de bästa marknadsförarna av Dalby är invånarna själva som nöjda och stolta dalbybor. Men - vad dalbyborna egentligen tyckte om sitt Dalby visste vi inte med säkerhet. Det tog vi reda på med hjälp av öppna möten, fokusgrupper, enkäter och Arbetsboken ta reda på detta.

Avgränsningar
Förvaltningarnas chefstjänstemän och förvaltningschefsgruppen var en viktig resurs för generell återkoppling, avstämning och information liksom den s k förvaltningsresan.

Transparens
En aktivitetsplan som kontinuerligt reviderades gav lednings- och styrgrupp en aktuell lägesbeskrivning över projekt, aktiviteter och initiativ.

Dialog
Projektet har också haft en kontinuerlig dialog med lokala föreningar och organisationer.

Resultat - Så blev det

Fokus Dalbys verksamhet redovisas i en slutrapport under avsnitten; Inledning, Kunskapsinsamling, Initiativ/Aktiviteter, Kommunikation och marknadsföring, Fortsatt arbete, Utvärderingar och analyser samt Erfarenheter från ett unikt projekt.

10 lärdomar av Fokus Dalby
1. Förankringen i lokalsamhället och i den kommunala verksamheten var en framgångsfaktor.
2. Det är viktigt att ha en centralt belägen lokal som är lätt att nå för alla.
3. Det är viktigt med ett helhjärtat politiskt engagemang.
4. Möt kommuninvånarna där de är, inte där du är.
5. Möt kommuninvånarna när de har tid, inte när du har tid.
6. Variera mötesformerna.
7. Medborgarengagemang kräver en flexibilitet.
8. De som arbetar med medborgardialog behöver kunna lägga upp sin arbetstid beroende på arbetsuppgifterna, alltså inte ”kontorstid”.
9. Medborgarkontoren skulle kunna spela en mer strategisk roll.
10. Det behövs en central resurs i kommunen som arbetar med medborgardialog och som kan vara ett stöd till kommunens tjänstemän och politiker.

Senast ändrad:
2020-07-01

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?