Exempel

Information

Ort Mora

Kontakt

Anna Ollars, Miljökontoret Mora-Orsa

0250-55 21 09

anna.ollars@orsa.se

Markteknisk undersökning i området Saxviken i Mora

Under perioden 2012-2013 genomfördes dialog om tre marktekniska undersökningar av området Saxviken i Mora där det tidigare har funnits sågverksverksamhet.

Syfte

Syftet med den första marktekniska undersökningen var att konstatera huruvida det fanns föroreningar inom området Saxviken.

Process

I projektet för den marktekniska undersökningen sades det tidigt att man skulle fokusera på att hålla de boende informerade direkt och att de inte skulle behöva läsa i tidningen vad som händer, planeras att hända osv. Projektet hade både utskick till de boende och möten på folkhögskolan i Mora där man bjöd in de boende. Antalet boende som deltog var runt 170 stycken.

Tillvägagångssättet med tidig information och involvering av de boende gjorde att de blev mindre oroliga och att de kände sig prioriterade i informationsarbetet. Under informationsmötena med de boende har de tjänstemän som representerat kommunen frågat de boende om deras syn på arbetssättet. De boendes önskemål har varit att möten hålls exempelvis då en undersökning genomförts och ett resultat ska presenteras. De boende sade också att inför en undersökning kan det räcka med ett utskick från kommunens sida. Dessa ärenden har ett flöde med förstudie, huvudstudie och sedan åtgärder där ansvarsfrågan hanteras inom samtliga delar.

Alla utskick och informationsmöten arrangerades på tekniska förvaltningen tillsammans med miljöförvaltningen, som har myndighetsrollen i uppdraget.

Resultat

Resultatet av markundersökningarna visade att området är påverkat av dioxiner. Miljönämnden och länsstyrelsen bedömde att det fanns behov av ytterligare undersökningar för att kunna bedöma riskerna för människors hälsa och miljö. För den ena av verksamheterna har miljönämnden bedömt att det finns en ansvarig verksamhetsutövare och för den andra har de bland annat pekat på kommunen som solidariskt ansvarig.

Senast ändrad:
2017-04-06
På dialogguiden.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?