Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Örebro

Kontakt

Mikael Johansson,
Hälso- och sjukvårdsstrateg

019-602 73 48

mikael.johansson3@orebroll.se

Medborgardialog om strokerehabilitering i Region Örebro län

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Två nämnder i Örebro läns landsting beslutade under 2012 att tillsammans med kommunen följa upp strokerehabiliteringen i Örebro län via medborgare- och brukardialog.

Syfte - Därför gjorde vi det

Syftet var att möta strokepatienter (och deras anhöriga) för att få kunskap om hur
strokerehabiliteringen i länet uppfattas ur ett patient/anhörigperspektiv. Vidare att fortsätta
undersöka huruvida det fanns skillnader avseende hur man uppfattar strokerehabiliteringen
mellan länsdelarna.

Målet med dialogerna var att få ökad kunskap om hur strokerehabiliteringen uppfattades i norra länsdelen eftersom det fanns vissa indikationer på att patienterna  var mindre nöjda med rehabiliteringen i norra länsdelen.

Process - Så gjorde vi

Fokusgrupp var den metod som användes för att utföra medborgardialogerna. Intervjuerna
utgick ifrån 5 nyckelfrågor;

1.Fick ni vara med och påverka inriktningen och utformningen av rehabiliteringen?
2. Har era behov av rehabiliteringsinsatser blivit tillgodosedda?
3. Hur upplevde ni den information som gavs om rehabiliteringen?
4 Hur upplever ni att samarbetet var mellan sjukhuset/vårdcentralen och kommunen?
5. Är det något som ni uppskattat/värdesatt i din kontakt med vården som är viktigt att tänka
på?

Vi bjöd in till två öppna föreläsningar om strokerehabilitering med efterföljande
fokusgrupp. Det första medborgardialogen genomfördes på Lindesbergs lasarett och den andra
var på Nora Stadsbibliotek.

Resultat - Så blev det

Majoriteten var väldigt positiv till sjukvården och upplevde verkligen att de fått hjälp med rehabiliteringen. De flesta upplevde att de hade möjlighet att påverka inriktningen och utformandet av sin rehabilitering och att deras behov av rehabiliteringsinsatser hade blivit tillgodosedda.

Flera personer upplevde dock att informationen var något som kunde förbättras i rehabiliteringen. De upplevde att informationen var bristfällig. Flera personer förmedlade nödvändigheten i att varje patient får med sig information och rehabiliteringsplan till hemmet, så att man kan gå
igenom informationen i lugn och ro vid flera tillfällen. De önskade också att någon från
sjukvården kunde informera om vårdkedjan och vad som förväntades framöver, speciellt
vad gäller den långsiktiga rehabiliteringen.

De tyckte att samarbetet mellan sjukhus, vårdcentral och kommun i det stora hela
fungerade bra. Däremot ansåg de att det fanns en del brister i remisshanteringen och i
övergången mellan sjukhusvård och andra rehabiliteringsinsatser, till exempel dagrehabilitering. Flera uttryckte att det uppstod ett glapp vid olika övergångar.

Deltagarna var väldigt nöjda med neurosjukgymnasterna  och uttryckte  ett önskemål om fler neurosjukgymnaster i länet.

Senast ändrad:
2020-07-01

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?