Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Landstingsfullmäktiges beredningar för medborgardialog

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Ledarmötena skulle möta medborgare och diskutera aktuella frågor. De skulle ha tydligt fokus på medborgarperspektivet och rollen som befolkningsföreträdare.

Bakgrund

Landstingets fullmäktige inrättade 2011 två beredningar med uppdrag att föra medborgardialoger
med länsinvånarna. Beredning 1 skulle 2013 föra dialog med yngre medborgare som inte förvärvsarbetar (på gymnasieskolor, folkhögskolor, högskolor och arbetslösa). Beredning 2 ska föra dialog med medborgare i produktiv ålder (<25 år på arbetsplatser, i utbildning, arbetslösa samt sjukskrivna).

Syfte - Därför gjorde vi det

Syftet med beredningarna har varit att genom medborgardialoger ge fullmäktiges ledamöter bättre kunskap om hur länsinvånarna lever och mår och vilka upplevda behov som finns.

Process - Så gjorde vi

Frågeställningen för perioden 2011–2013 var hur medborgarna upplever hälso-och sjukvården.

Beredningarnas uppdrag var att föra dialoger om vad medborgarna upplever att de behöver för insatser, förändringar eller satsningar inom Folkhälsopolitiken inom områdena livsvillkor, livsmiljö och levnadsvanor.

Arbetet under den första perioden bestod av teamutveckling,  kunskapsuppbyggnad, metodutbildning.

Under hela processen har beredningarnas ordförande och vice ordförande träffat fullmäktiges presidium tillsammans med utredare för uppföljning och avstämning. Dialogen gick till
så att beredningarnas ledamöter bokade sina möten genom kontakt med föreningar, organisationer, folkhögskolor, elevråd, fritidsgårdar och arbetsplatser.

Ledamöterna bjöd vanligtvis in sig till redan arrangerade möten för att kunna nå ut till medborgare.
Beredningarna träffades i en gemensam workshop tillsammans med representant från Samhällsmedicin Gävleborg samt utredaren för att sammanställa och reflektera kring de synpunkter som kommit in.

Metoden som användes kallas ”Grupp Expo”. Båda beredningarna träffades också tillsammans med utredaren för att utvärdera sitt uppdrag.

Resultat - Så blev det

Beredning 1 har genomfört 7 dialoger och mött 74 medborgare. Dessa har lämnat cirka 90 synpunkter.
Beredning 2 har genomfört 10 dialoger och mött 133 medborgare. Dessa har lämnat cirka 200 synpunkter.

Det som framkom under dialogerna är de upplevelser som länsinvånarna berättat om. Beredningarnas ledamöter samtalade med medborgare, lyssnade och skrev ner det man hörde. Resultatet av dialogerna skickas in till utredaren som sammanställde. Beredningarna
arbetade sedan med materialet. Verksamhetsrapporten med resultat av beredningarnas
arbete 2013–2014 presenterades i Landstingsfullmäktige i april 2014 för att kunna ingå i budget- och planeringsprocessen.

Det är beredningarnas önskemål att få tillräckligt tidsutrymme att göra det på ett bra sätt.

Senast ändrad:
2020-07-03

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?