Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Skellefteå

Kontakt

Jörgen Svedberg

Skellefteå kommun, fritidskontoret, FRIS (förebyggande rådet i Skellefteå)

070-563 53 35

Jorgen.svedberg@skelleftea.se

Ungdomsfullmäktige är en lärande process

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Ungdomsfullmäktige handlar om att elever får en möjlighet att lyfta sina idéer och förslag på vad dom vill förändra, förbättra och utveckla i sin vardag och framtid.

Syfte - Därför gjorde vi det

Att tillsammans med unga skapa möjligheter att på ett demokratiskt sätt framföra sina idéer till lokala politiker, och genom dem kunna lyfta ungas frågor, så att dessa får en central roll i kommunpolitiken.
Att unga beskriver faktorer som ökar deras inflytande och lust att vara delaktiga i att skapa sin framtid i Skellefteå, vilket skapar en grund för ungas intresse för politik och arbete med demokratiska former.

Mål 1.
Sprida kunskap om barnkonventionen och kommunens ansvar och verksamhet och dess påverkanskanaler

Mål 2.
Varje år ge politikerna aktuella viktiga frågor som ungdomarna vill se en förändring på

Mål 3.
Tillsammans med unga hitta fler metoder och kanaler för ett ökat inflytande och aktivt medborgarskap hos unga

Målgrupp:
Årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 gymnasiet, ca 1600 elever.
Läsåret 2014/2015
Åk 8, 734 elever
Åk 2, 746 elever

Våra elever har rätt att tycka till i frågor och beslut som berör dem, konventionen om barnens rättigheter artikel 12. Ungdomsfullmäktige är en påverkanskanal inom det representativa systemet som möjliggör ungas röst i demokratin. Vi sprider kunskap om vad kommunen är och gör samt vilka påverkanskanaler som finns inom Skellefteå kommun.

Skolans läroplaner för grundskolan och gymnasiet visar tydligt att:
- Skolan ska ge eleverna förutsättningar att bli aktiva samhällsmedborgare.
- Eleverna ska ha förutsättningar för att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv.

Ungdomsfullmäktige handlar om att elever får en möjlighet att lyfta sina idéer och förslag på vad dom vill förändra, förbättra och utveckla i sin vardag och framtid.

I dialogen med våra förtroendevalda politiker överlämnar eleverna motioner till de politiska nämnder som berörs. Motionerna behandlas i respektive nämnd och svaren återkopplas till eleverna. Ungdomsfullmäktige ger också våra förtroende valda politiker en ökad kunskap om ungas behov och prioriteringar gällande kommens ansvar och verksamhet.

I mötet mellan unga medborgare och politiker så kan vi uppnå en större förståelse och tillit till vår valdemokrati samt minska klyftan som idag finns mellan unga medborgare och politiker.
Att föra fram sina åsikter är en lärande process och viktig för ett ökat aktivt medborgarskap. Forskningen har påvisat att en ökad tilltro att kunna föra fram sina åsikter leder till ökat allmänt valdeltagande.


Barnkonvention, Sveriges barn- och ungdomspolitik är tydlig med att våra barn och unga ska ha rätt till delaktighet och inflytande trots att förutsättningarna kan se olika ut. Barn och unga har ofta svårt att lyfta sina tankar och synpunkter men framförallt att bli lyssnade på, tagna på allvar. Ungdomsfullmäktige ger våra unga en stor möjlighet att tycka till och bli lyssnade på av våra förtroende valda politiker. Ungas röst i hela kommunen för ökat inflytande.

Process - Så gjorde vi

Avspark:
Träff med mentorerna för alla elever i åk 8 och åk 2 gymnasiet
- Genomgång av syfte, tidsplaner, frågeställning, praktiska saker med mera
Kick off
Träff med alla 1600 elever för att sprida kunskap om påverkanskanalen Ungdomsfullmäktige-möjligheter att föra fram sina åsikter till våra lokala politiker

Klassråd:
Vad vill eleverna förändra, förbättra och utveckla i sin vardag inom kommunens ansvar och verksamhet

Workshop:
Två förmiddagar med representanter för åk 8 och åk 2 , ca 100 elever vid båda workshoparna. Workshopen heter Påverka kommunen- ungdomarna skriver sina förslag och enas kring gemensamma frågor

Ungdomsfullmäktigedagen:
Mötet /dialogen med mellan unga och våra förtroendevalda politiker.. Eleverna/unga överlämnar sina förslag till politikerna. Dom är där för att lyssna in. Sedan tar politikerna med sig alla förslag till sina nämnder och dom behandlas och återkopplas till de som har de som lagt förslagen.

Vissa nämnder bjuder in eleverna igen till nämndsmötena för vidare dialog 2014 skrevs 254 motioner till våra förtroendevalda politiker.

Resultat - Så blev det

Framgångsfaktorer:
• Mötet och dialogen mellan unga och förtroende valda politiker
- Större förståelse för den kommunala demokratin, lärande, erfarenhet
• Skolengagemanget, skolledning, mentorer, eleverna
• Unga vill verkligen vara med och påverka och engagera sig
• Jag som demokratilots, uppmuntra, vägleder och stödjer unga till aktivt medborgarskap
• Stor medialt intresse
• Ungdomsfullmäktige är en kanal inom ramen för vårt representativa system som lyfter fram ungas röst på vad dom vill förändra.
• Politikerna ställer sina påverkningsbara frågor till unga och får svar direkt på Ungdomsfullmäktigedagen.
• Unga får lyfta sina förslag på vad dom vill förändra, förbättra och utveckla in sin vardag och framtid till våra politiker.

Mer information

www.skelleftea.se/ungdomsfullmaktige

Senast ändrad:
2021-07-06

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?