Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Barn och Unga i samhällsplaneringen

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Planering av ett nytt småhusområde där barns synpunkter har utgjort en del av underlaget. Barnens synpunkter har sedan sammanställts i en barnkonsekvensanalys.

Syfte - Därför gjorde vi det

Målet har varit att bli bättre på att samarbeta med barn och unga och utveckla metoder för hur de kan involveras i samhällsplaneringen, och utveckla samarbetet med skolan, främst när det gäller den demokratiska processen om hur ett samhälle kan utvecklas. Målet är att vi ska få bättre detaljplaner med ett bredare innehåll med fler aspekter på planering och byggande.

Process - Så gjorde vi

Barnen har fått peka ut vilka områden som ska undantas från bebyggelse och vilka områden som är mindre värdefulla, utifrån barns perspektiv, samt vad som behövs i ett nytt bostadsområde för att barn skall trivas. Barnen har involverats med olika lekar / aktiviteter / arbetsuppgifter. Barnen har arbetat med flygbilder och kartor för redovisning synpunkterna. De har ritat, målat och byggt modeller. För de mindre barnen har trygghetsaspekten varit viktig.

Barnen har fått besök från kommunen och Trafikverket som berättat om projektet. Barnen har fått komma på studiebesök till Rådhuset och tittat på kartor och modeller samt fått möjlighet att ställa frågor om samhällsplanering. Det gav en förberedande kunskap och inspiration inför projektet.

Pedagogerna har ansvarat för den pedagogiska delen och arbetat med projektet i olika undervisningsformer. Projektet har integrerats i den dagliga skolverksamheten.

Resultat - Så blev det

Arbetet med barnen har resulterat i kartor, modeller, tankar och berättelser från barnen. Gruppintervjuer har också genomförts. Resultatet visar hur barnen använder området idag och viktiga platser för dem. De har även pekat ut vilket område som är mindre värdefullt, det vill säga var kommunen får bygga. De har även berättat vad de tycker är viktigt i ett nytt bostadsområde för att barn skall trivas.

Barnens tankar och idéer har redovisats för 60 politiker, planerare och representanter från olika myndigheter, samt lika många föräldrar. Barnen har även redovisat sitt arbete för övriga skolbarn och lärare på skolan.

Kommunen har träffat barnen och berättat hur vi tagit tillvara deras åsikter. Barnen fick sedan möjlighet att tycka till om kommunens planförslag under samrådsprocessen både via brev en egen exklusiv inloggning till kommunens hemsida.

Projektet har skapat möjligheter för skolan att använda ett verkligt planarbete i undervisningen och kommunen har fått ta del av barns erfarenheter och kunskaper. Barnen känner att de har blivit lyssnade till genom att få vara delaktiga i den kommunala processen. Genom att delta i ett verkligt projekt så höjdes motivationen i skolan och barnen visade ett större intresse för skolarbetet. Lärandet inriktades mot problemlösning och ett undersökande arbete och barnen fick lära sig mer om hur man samarbetar och att man måste lyssna på varandra.

Pedagogerna har fått möjlighet att jobba mer ämnesövergripande i ett och samma projekt genom att projektet har täckt in flera delar av läroplanen. Föräldrar har reagerat positivt på barnens deltagande i projektet vilket resulterade i att föräldrarna blev mer engagerade i vad barnen arbetade med på skolan.

Det är viktigt att kommunen själv kommer till skolan och presenterar uppgiften. Det höjer nivån på uppgiften. Det är viktigt så att barnen förstår att det är någon som frågar efter deras kunskap och att barnen förstår att det är på riktigt. Att bjuda in barnen till kommunen blev en lyckad start på projektet. Barnen tyckte att de fick se mycket intressant och det gav dem inspiration och idéer inför projektet.

Det är viktigt att ta kontakt med rektorn i god tid – helst en termin innan. Skolan planerar oftast terminen innan vad de skall göra kommande termin. Det är viktigt med återkoppling till barnen så att de får se hur deras åsikter tagits tillvara. Då måste man träffa barnen personligen för att få deras spontana svar på vad de tycker. Det kan röra sig om saker som är väldigt enkla att åtgärda men som man aldrig får reda annars. Det får inte bli långa uppehåll i projektet mellan informationsinsamling / redovisning / återkoppling. Då hinner intresset hos barnen svalna.

Senast ändrad:
2020-07-01

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?