Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Täby
Kommun Täby kommun

Kontakt

Karin Aronsson, projektledare på Gatu- och parkavdelningen

karin.aronsson@taby.se

08-55 55 90 00

Säkrare skolvägar i Täby

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Elever i sju grundskolor i Täby har fått svara på frågor och lämna synpunkter om trafiksäkerheten längs skolvägarna. Dialogerna har genomförts via en digital enkät. På skolorna går totalt 1150 elever från årskurs 1 till årskurs 9.

Bakgrund

Skolvägsprojektet har genomförts sedan 1980- talet i olika kommundelar i Täby. Elever har fått besvara enkäter om deras upplevelse av trafiksituationen längs vägen till skolan.
Elevernas beskrivning om skolvägar och trafikplatser är ett bra underlag för att identifiera trafiksäkerhetsproblem. Resultatet fungerar som underlag för beslutfattande om trafiksäkerhetsåtgärder. Gatuenheten tar sedan ställning till vilka åtgärder som är mest prioriterade.

Syfte - Därför gjorde vi det

Trafiksäkerhetsarbetet syftar till att förebygga olyckor så att färre personer skadas i trafiken. Målsättningen är att skolvägarna ska vara säkra.

Process - Så gjorde vi

Från enkätsvaren framgår att varannan elev går eller cyklar, var tjugonde åker kollektivt samt fyra av tio åker bil till och från skolan. Några få elever åker skateboard. Barnens trafikmognad är inte tillräckligt hög för att klara komplicerade trafiksituationer. Det kan motivera föräldrarna att skjutsa barnen till skolan, vilket i sin tur påverkar trafiksituationen negativt eftersom mycket biltrafik ökar risken för olyckor.

Majoriteten av eleverna rapporterade om höga hastigheter och dåliga trafikbeteende längs skolvägarna och vid skolgårdar. Ett antal platser föreslås därför få trafiksäkerhetsåtgärder, till exempel i form av väggupp, ombyggda refuger, upphöjd cykelöverfart, fysiska åtgärder vid skolor samt blinkande varningsljus vid övergångsställe.

2014 genomfördes dialogen med hjälp av en digital enkät. Metoden är kostnads- och resurseffektiv, men det kan uppstå problem med låg svarsfrekvens. För att öka svarsfrekvensen bör både lärare och föräldrar involveras i arbetet. En förutsättning att kunna genomföra dialogen är att eleverna har tillgång till dator.

I 2014-års skolvägsprojekt engagerades sju grundskolor, från årskurs 1 till årskurs 9. Det är totalt ca 1150 skolelever som går på de sju skolorna. Eleverna besvarade frågor som ledde fram till kunskapen om deras synsätt på trafikproblematiken runt om de nämnda skolorna samt på vägen till och från skolan. Vidare har eleverna beskrivit vilka färdmedel som används på vintern respektive sommaren.

Resultat - Så blev det

Tidigare års skolvägsenkäter har genomförts i pappersform. De besvarades i klassrummet och gav svarsfrekvenser upp emot 75 %.  Sammanställningen av enkäterna tog upp till tre veckor att genomföra. Med den elektroniska blanketten blev svarsfrekvensen betydligt lägre, cirka en tredjedel. Val av transportsätt blev inte heltäckande beskrivet i enkäten.

Fördelen med den elektroniska enkäten var att barnens svar och beskrivningar på kartor sammanställdes automatiskt i enkätverktyget. Det gav mer tid över till fältarbete och framtagande av genomarbetade förslag till fysisk ombyggnad.

Mer information

www.taby.se sök på skolvägsprojektet

Senast ändrad:
2020-07-01

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?