Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Töreboda

Kontakt

Hans Thorsell, ordförande i kommunfullmäktige nov 2010-0kt 2014.

0506-12583 o 070-3458983

hans.c.thorsell@telia.com

Ökad trygghet och säkerhet i kommunen i Töreboda kommun

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

I Töreboda kommuns organisationsutredning "Organisation 2009. Töreboda kommun" framhålles som en viktig uppgift för kommunfullmäktiges presidium att särskilt "uppmärksamma att behovet av dialog med kommuninvånarna tillgodoses". Det presidium som valdes från och med den 1 november 2010, kom överens om att tre medborgarmöten skulle anordnas, ett i vardera tätort i kommunen. 

Temat för medborgarmötena skulle vara "Ökad trygghet och säkerhet i kommunen"

Process - Så gjorde vi

Presidiet anlitade folkhälsoplanerare och säkerhetssamordnare som sakkunniga i arbetet med att förbereda medborgarmötena. Vi marknadsförde varje medborgarmöte enligt följande: presskonferens med lokala tidningar som skrev förhandsreportage, annonsering, utdelning av folder med inbjudan till medborgarna, intern inbjudan till politiker och tjänstemän, inbjudan och information via Töreboda kommuns hemsida och intranät.

Medborgarmöten genomfördes i Töreboda, Moholm och Älgarås under perioden november 2012-oktober 2013 med information om folkhälsorådet, brottsförebyggandet rådet, trafiksäkerhet och grannsamverkan. Vid varje programpunkt kunde ställas frågor och framföras synpunkter. På samtliga tre medborgarmöten påpekades problem med dålig belysning, för höga hastigheter bl a vid skolor och annan bristande trafiksäkerhet samt behov av högre närvaro av polisen.

Trygghetsvandring skulle genomföras i en av tätorterna. Grannsamverkan skulle byggas ut och kontaktpersoner skulle rekryteras. Besöksantalet på de tre medborgarmötena var mellan 55 och 70 personer.
Vid varje tillfälle bjöds på fika. Då fanns det möjlighet att i en mindre grupp framföra sina synpunkter till representanterna för kommunen och polisen.

Presidiet har därefter diskuterat hur synpunkterna från medborgarmötena ska följas upp och föras vidare till olika kommunala organ. Information om synpunkterna och diskussion om uppföljningen skulle ske i det lokala brottsförebyggande rådet och vid presidiets möten med partiernas gruppledare. Som ett led i uppföljningen av de tre medborgarmötena lämnades information vid kommun-fullmäktiges sammanträde i i mars 2014.

Kommunfullmäktige beslutade då att ge kommunstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att behandla de inkomna synpunkterna. Kommunstyrelsen och tekniska nämnden fick också i uppdrag att återkomma till fullmäktige med rapport om vilka åtgärder som redan genomförts och vilka åtgärder som planerades med anledning av synpunkterna. Vid fullmäktiges sammanträde i juni 2014 redovisades vilka åtgärder som vidtagits och vilka åtgärder som planerades.

Resultat - Så blev det

Presidiet har ansett det mycket viktigt att processen består planering och genomförande samt av uppföljning. Kommunfullmäktige beslutade i september 2014 att ge fullmäktiges presidium i uppdrag att genomföra  medborgarmöten i Älgarås, Moholm och Töreboda där medborgarna får möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter på kommunens arbete. En återrapportering ska ske till kommunfullmäktige efter genomförda medborgarmöten.

Presidiet bör diskutera om medborgarmötet ska ha ett tema eller om mötet ska avse alla områden inom kommunen.

Vid planeringen av medborgarmötena är det viktigt att noga diskutera marknadsföringen av och informationen om mötena..

Det är viktigt att i förväg informera medborgarna om att synpunkterna som framkommer ska följas upp bl a  genom kravet på återrapportering i fullmäktige.

Senast ändrad:
2020-05-27

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?