Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Matchmakingkonferens mellan unga och politiker

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Under en period på ett år genomfördes tre matchmakingkonferenser vars syfte var att skapa neutrala möten mellan unga och politiker för att diskutera ungdomsinflytande.

 

Bakgrund

Idén med Matchmakingkonferenser kom efter att ungdomsförbunden bjöd in olika ungdomsgrupper i Uddevalla kommun som jobbade med ungdomsinflytande för att diskutera hur man skulle kunna samarbeta bättre. Därefter bjöds beslutfattare in i dialogen, genom Matchmaking, för att gemensamt kommer man fram till en form för ungt inflytande och vad som bör satsas på för att göra Uddevalla mer attraktiv för unga.

Syfte - Därför gjorde vi det

Målet var att skapa en så avslappnad stämning som möjligt på alla konferenserna, där både unga och politiker befann sig på samma nivå, men där det var ungdomarna själva som styrde diskussionen och ägde frågorna.

Process - Så gjorde vi

På första konferensen diskuterades framför allt vad unga ville vara med och påverka. Politikernas främsta uppgift var då att lyssna. Dagen avslutades med en politiker-hearing där konferencieren intervjuade närvarande politiker och publiken fick även ställa frågor.

På andra konferensen diskuterades hur man vill vara med och påverka. Alla de områden man hade prioriterat under första mötet delades in i kategorier och ungdomarna satt sedan med var sitt område i små grupper tillsammans med politiker, och diskuterade fram konkreta förslag. Varje politiker hade sedan i uppgift att ta med sig förslagen vidare.

På sista konferensen konkretiserade man alla förslagen från föregående möte. Alla förslag diskuterades med hjälp av tre frågeställningar; PLUS-MINUS-DÅ MÅSTE VI. Syftet var att diskutera vad som skulle vara bra med förslagen, vilka risker man såg och till slut vad var och en, politiker som ung, behövde göra för att möjliggöra förslagen. Som avslut diskuterades det nuvarande ungdomsfullmäktige, som lyfts under alla tre möten som ett utvecklingsområde. Därför avslutades konferensen med att genomföra metoden BÄSTA-VÄRSTA kring ungdomsfullmäktige.

Till alla konferenser bjöd man in brett, alla ungdomar mellan 13-26 år var välkomna. Vi använde oss av sociala medier, tidningen, fritidsgårdar, genom redan etablerade kontakter med unga arrangörer och riktade inbjudningar till alla politiker i kommunfullmäktige.

Resultat - Så blev det

Resultatet blev en bra grund för Uddevalla kommuns ungdomsplan, som i skrivande stund tas fram. Mötena mellan de unga och politikerna blev positiv och ungdomarnas förståelse av hur kommunen fungerar blev större. Även politikerna fick bättre insyn vad och hur unga vill påverka.

Att ha ordentligt med fika och någon lära-känna-övning var succéfaktorer för att lätta på stämningen och behålla fokusen under hela mötet. Det var också viktigt att inte ha för långa konferenser, en halvdag fungerade bäst. Vi stred också med var marknadsföringen av konferenserna. Tidningar och affischering räckte inte till, utan sociala medier och den personliga inbjudan var det som gav mest resultat. Att ha en bra konferencier och workshopsledare var avgörande för ett bra möte. Deras uppgift var att fånga upp frågeställningar, känna av stämningen i rummet samt att hålla i de olika metoderna och se till att man kom framåt i diskussionerna.

I det stora hela var konferenserna en succé. Vi lärde oss från konferens till konferens, ju mer input vi fick från de unga på hur mötet skulle se ut desto bättre blev mötena. Därför ser vi att det är väldigt viktigt att ha med unga i planeringsfasen.

Mer information


 

Senast ändrad:
2020-07-01

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?