Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Ungas hälsa i Jämtlands läns landsting (Region Jämtland Härjedalen)

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Beredningen har arbetat med medborgardialogen Ungas hälsa i Jämtlands län.

Bakgrund

Medborgardialogens syfte var att undersöka unga i ålder 13–19 år behov och hälsa i länet inom ramen
för landstingets verksamhet utifrån folkhälsoperspektiv och vidarebefordra den kunskapen till
landstingsfullmäktige.

Resultatet presenterades i en rapport som blir beredningens inspel till landstingsplan.

Process - Så gjorde vi

Ledamöter arbetade i samverkan med landstingets ungdomsråd utifrån dialoggruppens
storlek och förutsättning med bland annat öppna möten och cafémodell.

Frågor som användes var:
1. Vad är psykisk hälsa för dig? Berätta!
2. När unga mår psykisk dåligt – vad tror du det beror på?
3. Hinner du göra det du vill och ska under en vanlig vecka? Om nej, varför inte?
4 Vet du var det finns hjälp att söka om du eller någon du känner mår psykiskt dåligt?
5. Har du tankar eller idéer kring hur vuxna ska finnas lätt till hands för de unga som mår psykiskt
dåligt?
6. Vad gör du för att må psykiskt bra?
7. Hur tror du att unga i din ålder kommer att må om 10 år?

Resultat - Så blev det

De viktigaste kunskaperna från dialogerna är att det är avgörande för välmående att finnas i ett socialt sammanhang, att ha struktur i vardagen, att ha familj och vänner som gör att man känner sig betydelsefull.

  • Någon vuxen som kan lyssna om man har behov av att prata med någon. Skolan och studiesituationen påverkar hälsan positivt eller negativt.
  • Mobbing och ofrivillig ensamhet var något som lyftes fram som det mest alarmerande för psykisk ohälsa.
  • Det behövs mer vuxenansvar, att våga se vad som händer och stötta unga som far illa.
  • Fritidsintressen, kultur och motion är viktiga för hälsan. Att hamna i missbruk kan snabbt förstöra möjligheterna till ett gott liv, och leder snabbt till psykisk ohälsa.
  • Önskemål om ungdomsmottagningar i hela länet, med för unga, tillgängliga öppettider.
  • Önskan om flera samlingsplatser med fler fritidsaktiviteter kopplat till kollektivtrafik så att unga kan stanna kvar någon kväll men ändå komma hem.

 

Reflektioner från politikerna
Vi politiker upplevde att ungdomarna tyckte det var mycket positivt att politiker tagit initiativ till dialogen och delgav oss mycket från deras livssituation som har betydelse på hälsan.

Bra att få tillfälle att sitta tillsammans och lyssna på många viktiga frågor som belystes från ungas perspektiv. Vi var bra på att ta en lystrande roll efter att diskussionen kommit igång. Det kändes som om ungdomarna kände förtroende för oss.

Om vi hade fått se exempel på hur man kan hålla i denna typ av dialog så hade det hela flutit lite smidigare och proffsigare. Vi behöver i tid säkerställa att vi kommunicerat med berörda aktörer och att vi har en gemensam bild av hur mötet ska gå till.

Senast ändrad:
2020-05-27

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?