Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Fortuna och Sunnanå
Kommun Burlövs Kommun
Startade februari 2022

Kontakter

Jonas Hedlid
Kommunikatör
Erik Karlsson
Planarkitekt

Medborgardialog i stadsbyggnad kring logistik- och handelsområde vid Fortuna och Sunnanå.

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Burlöv är Sveriges näst minsta kommun och gränsar i sydväst mot Malmö. I kommunens södra del, Fortuna och Sunnanå, som tidigare varit landsbygd med bygator och gårdar, växer nu ett logistik- och handelsområde upp med företag som DHL, Bauhaus och City Gross. Grannkommunen Malmö planerar tillika ett stort antal nya bostäder på sin sida av gränsen.

Genom området skär två mindre och smala gator som omgärdas av en äldre bystruktur, där husen ligger nära vägen och ger skymd sikt för trafikanter. Det finns inga cykel- eller gångbanor, samtidigt som gatorna flitigt används av gång- och cykeltrafikanter för att nå till det närliggande rekreationsområdet Bulltofta. Boende i området upplever att området är hårt belastat av både tyngre och lättare transport- och genomfartstrafik. Dessutom finns en oro för ökat buller och försämrad trafiksäkerhet när de nya bostäderna byggs.

Malmö stad har sedan tidigare haft en egen dialog och samlat in åsikter för utvecklingen av området på sin sida av kommungränsen, och under 2022 påbörjade även Burlöv kommun sin medborgargdialog med boende kring Fortunavägen och Tullstorpsvägen.

 

Syfte - Därför gjorde vi det

Dialogen inleddes med ett startmöte i februari 2022. Därefter intervjuades de boende som var intresserade av att delta. Under våren 2022 hölls fyra arbetsgruppsmöten där deltagarna diskuterade de förslag som hade kommit fram i intervjuerna.

Arbetet resulterade i ett medborgardialogförslag som lämnades över till kommunen i mitten av juni 2022. Förslaget innehåller bland annat förslag på hur området kan utvecklas för att öka trafiksäkerheten, minska mängden trafik, öka trivseln och tryggheten i området för att bli mer attraktivt för boende, arbete och fritid.

 

Process - Så gjorde vi

Under processens gång har två tjänstepersoner från kommunen, Jonas Hedlid som arbetar som kommunikatör och Erik Karlsson som är planarkitekt, arbetat med dialogen från "ax till limpa". Inga förtroendevalda har varit involverade den här gången, men det har varit andra tjänstepersoner närvarande i de arbetsgruppsmöten Jonas och Erik har haft med avdelningar och förvaltningar.

– Det finns ett gott stöd från politiken som tagit med medborgardialog som ett av de sex viktigaste områdena i en ny vision 2040 för kommunen. Det är viktigt eftersom det ger mer legitimitet att genomföra dialogprocessen, annars brukar just "att få legitimitet internt", vara en av de största utmaningarna med medborgardialog, berättar Erik. Jonas fyller i med att det aldrig är någon som säger nej om vi inom kommunen ska genomföra en dialog, men det är inte alltid lika optimistiskt när förståelsen för allt jobb kommer fram. Man behöver vara proaktiv och stöta på den egna verksamheten så att det inte kommer funderingar från medborgarna på varför inget händer och att det går så trögt med att genomföra förslagen.

– För att hitta de medborgare vi ville ha dialogen med började vi med att annonsera brett i våra vanliga kommunikationskanaler, kommuntidningen och Facebook-sidan, men vi fick inte så många svar, och de som fastnade var just de vanliga "usual suspects", berättar Jonas. Kommunen har jobbat mycket med representation och vill ha gammal och ung, män och kvinnor med i dialogerna. Vi fick tänka om och gick i stället ut på platser där det rör sig många medborgare. Vi tog fram en trycksak och besökte pendlingsstationer och bibliotek under både förmiddagar och eftermiddagar. På så sätt fick vi in andra människor än via de vanliga metoderna. Men det kräver mycket tid, samtidigt måste det få lov att ta tid, hela dialogprocessen.

– Men att bara dela ut en snygg trycksak och hoppas på att de fyller i och lämnar in en anmälan fungerar inte. Vi måste ta dialogen där och då, direkt på plats, understryker Erik. Själva samtalet är viktigt och när folk får vara med och påverka, bli lyssnade på så känner de sig delaktiga. Det är otroligt starkt och det händer någonting där i mötet med medborgarna. Det är ett sätt att minska det mentala avståndet mellan medborgarna och kommunens organisation. Det är annars lätt att kommunen blir "Svarte-Petter", att skylla på kommunen, men när vi är ute och pratar så är man bara människa. Vi är också en del av kommunen.

 

Resultat - Så blev det

– Under hösten 2022 har det kommit så långt att vi fått klartecken från Tekniska förvaltningen att under första kvartalen 2023 genomföra de enkla åtgärderna, fortsätter Erik. Det behövs en refug och skyltning på den gamla byvägen eftersom många lastbilar hamnar där av misstag. Sådant kan Tekniska fixa och det behövs inget politiskt beslut. De boende i området vill även ha dit en busslinje, men det kommer att ta tid att implementera eftersom det krävs beslut från politiken.

– Dock är vi inte helt nöjda med den långa tidsaspekten, påpekar Erik. Lärdomen är att om det kommer uppifrån och är angeläget, så blir det gjort. Det är också viktigt att förmedla till medborgarna och skapa en förståelse för, att visst finns det utrymme i kommunen att göra detta, men det finns även andra områden som är viktiga. Gör vi den här åtgärden här och nu, gör vi den kanske inte på ett annat håll eftersom vi samtidigt måste nedprioritera något annat. Man kan inte få allt. Jonas, skjuter in – sannolikheten för att förslagen ska gå igenom minskar ju mer man lägger på i förslagen.

– Om jag får drömma, avslutar Erik. Se att det finns en roll på kommunen som jobbar med medborgardialog. En person som man kan vända sig till och som informerar hur informationsvägarna går, ungefär som när vi tar hjälp från upphandlingsenheten vid upphandlingar.

 

Mer information

– En lärdom, säger Erik, är att tiden går och går i långa sjok, händer det inte nu så händer det först om två-tre månader. Det har funnits en tidplan för dialoger, arbetsgruppsmöten, överlämnande av förslag till kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande. Men därefter borde man stämt av med nämnder och frågat - Har ni möjlighet att om/när det kommer ett förslag ett visst datum, kan ni då ta upp det till beslut i nämndsammanträdet? Att ha det klart redan från början. Så tipset är - ha hela processen med tidsplan klar, kommunicera och uppdatera nämnder om tidsplanen för att synkronisera med nämndsammanträden och beslut.

Erik fortsätter – en sak som är klokt och som vi alltid har gjort innan vi börjat, är att har vi beskrivit för våra chefer hur mycket tid som vi behöver för att klara dialogen. Det har varit väldigt värdefullt. Det kanske har tagit 20 procent av vår tid under vissa perioder. Även om det inte ger mindre arbetsuppgifter så ökar det förståelsen för att jag faktiskt behöver göra det här också.

– Om ett år ska det vara färdigt, säger Jonas. De som sköter dialogen, står med ansiktet utåt för dialogen, men ansvarar inte för att förslagen genomförs, utan det gör verksamheten. Det ser inte bra ut om det inte händer något när man lagt ner så mycket tid med dialog. Det är en något trögare process än vad som medborgarna känner till. Det är vårt moraliska ansvar att ligga på lite internt.

– Det har varit en stor fördel med att vara två i dialogerna, poängterar Jonas. Det är bra att kunna "tanka av" och reflektera med sin kollega. Att bära allt själv hade varit tungt.

 

Senast ändrad:
2023-11-23

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?