Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Nytt arbetssätt med medborgardialogen för en fördjupning av översiktsplanen

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

I samband med att Karlskrona kommun påbörjade arbetet med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för skärgården valde vi att arbeta med medborgardialogen på ett annat sätt än vi vanligtvis gör. Vi ville framför allt nå ut till personer i olika åldrar då våra samrådsmöten oftast i huvudsak besöks av personer i övre medelåldern.

Process - Så gjorde vi

Förutom de vanligt förekommande kommunikationskanalerna via utskick, hemsida och utställningar i olika lokaler bestämde vi oss för att i programskedet åka ut på plats till varje ö. Vi valde ställen som vi visste många personer besöker, oftast livsmedelsbutiken, och tidpunkter när många är där. Via annonser i tidningarna och affischer i butikerna gav vi information om när vi skulle finnas på plats.

Med hjälp av ett ”partytält”, som vi byggde upp på varje plats, blev många nyfikna på vad som var på gång, vilket gjorde att många kom och diskuterade med oss. Vi hade med oss vikväggar med förslaget, broschyrer som presenterade förslaget i korthet, blanketter där medborgarna kunde fylla i sina synpunkter, pennor och godis. Förslaget var mycket skissartat i det här läget och mer av principer att förhålla sig till.

Efter turnén på öarna tog vi kontakt med hembygdsföreningarna som bjöd in sina medlemmar till workshop där vi inledningsvis berättade om planen och processen. De fick sedan gruppvis rita och beskriva på kartor önskad utveckling för sin ö och sedan redovisa för övriga grupper. Alla förslagen från workshoparna bearbetades sedan av arbetsgruppen för planen.

I samrådsskedet gjorde vi om turnén och besökte öarna igen enligt samma upplägg som i programskedet och presenterade det mer detaljerade förslaget. Medborgarna kunde återigen lämna synpunkter, antingen direkt på plats eller genom att skicka in via e-post eller brev. Politiker deltog vid varje mötestillfälle, både i programskedet och i samrådsskedet.

Resultat - Så blev det

Genom att möta medborgarna på platsen som planen berör och genom workshopar, har vi i medborgardialogen nått andra målgrupper och fler medborgare.

Resultatet av det här arbetssättet med medborgardialogen var att vi nådde helt andra målgrupper, från unga personer till äldre och alla åldrar däremellan. Fördelningen mellan kvinnor och män var mer jämnt fördelat än vid våra traditionella samrådsmöten. Vi träffade även betydligt fler människor, dels för att vi genomförde fler möten, dels – och framför allt – för att varje mötestillfälle i snitt lockade tre gånger fler deltagare.

Medborgarna uppskattade mycket att vi besökte dem istället för tvärtom, både under turnéerna och vid hembygdsföreningarnas möten. Det är viktigt att politiker deltar då många av frågorna från medborgarna är av politisk art. Möten som hembygdsföreningar bjuder in till lockar fler deltagare än när kommunen bjuder in. När förslaget presenterades i samrådsskedet kände många medborgare igen sina förslag vilket skapar ett förtroende för kommunen som är viktigt att förvalta. Förankringsprocessen av planen och efterkommande beslut är redan påbörjat.

Senast ändrad:
2020-05-27

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?