Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Ungdomsdialog i Haninge kommun

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Ungdomsrådet har idag ett stort förtroende hos förtroendevalda och i organisationen och har deltagit i kommunens utveckling på ett stort antal områden.

Process - Så gjorde vi

Haninge ungdomsråd arrangerar möten, workshops och träffar på platser där ungdomar befinner sig. Ungdomsrådet genomför informationskampanjer och informerar att finns sätt att påverka mellan valen. Varje år träffar ungdomsrådet över 2000 ungdomar för att lyssna på vad ungdomar i Haninge vill förändra, utveckla och förbättra. Det kommer varje år in drygt 1500 förslag på vad ungdomar vill förändra. Dessa förslag sammanställs och diskuteras, prioriteras och beslutas om vid ett årligt ungdomsfullmäktige. Vid ungdomsfullmäktige deltar ungdomar tillsammans med förtroendevalda och tjänstemän i kommunen. De frågor som diskuteras ska främst vara frågor som kommunen kan besluta om.

Ungdomar har lägre utbildning, inkomst, mindre kunskap och hur man påverkar jämfört med vuxna. Detta måste tas i beräkning när frågor diskuteras mellan ungdomar och vuxna, här gör ungdomsrådet ett viktigt arbete för att överbrygga detta. I ungdomsrådet kan man delta mellan 14 – 24 år.
De frågor som prioriteras vid ungdomsfullmäktige, det brukar vara ett femtontal frågor, är sedan de frågor som ungdomsrådet driver det närmsta året. Vissa frågor är återkommande år efter år och det gör att frågan befäst som en viktig fråga.

Ungdomars åsikter värdesätts på samtliga förvaltningar. Unga är med i de lokala beslutsprocesserna, målet är att ungdomar ska ses som en naturlig del och inte något som görs som en bisyssla. I oktober 2014 beslutade Kommunfullmäktige att ytterligare förstärka ungdomars inflytande och delaktighet i kommunens arbete och gav till kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att fastställa hur styrning, ledning och uppföljning av arbetet ska stärkas

Resultat - Så blev det

Förhoppningsvis kan KF-beslutet från oktober 2014 stärka arbetet ytterligare så att det blir en samstämmighet i organisationen kring ungdomars inflytande och delaktighet. Att få vara med och bestämma i sin direkta arbetsmiljö på skolan är grundläggande och heta frågor för ungdomar, men detta sker extremt olika på skolor. Detta har utvecklats de senaste åren och kommer ytterligare förstärkas när ungdomar kommer ingå att kvalitetssäkra arbetet tillsammans utbildningsförvaltningen ledningsgrupp.

Ungdomar har varit med i utvecklingen av arbetet med att ta fram idrottspolitiskt program, skolplan, kulturprogram med mera. Det finns ytterligare exempel och utvecklingen är tydlig, det finns en klar vilja bland tjänstemän och politiker att fråga barn och ungdomar i frågor som berör dem innan beslut fattats. Det tar ibland längre tid och är ibland även svårare men besluten blir sannolikt mycket bättre. Genom att låta barn och unga delge sina synpunkter tillförs en dimension som inte kan fås på annat sätt.

Ett systematiskt arbete med att utveckla ett barn och ungdomsperspektiv kan leda till en ökad måluppfyllelse i kommunen.

Senast ändrad:
2020-05-27

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?