Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Öckerö
Kommun Öckerö kommun

Kontakt

Robert Lindberg, informatör

robert.lindberg@ockero.se

Medborgardialog i samhällsplaneringen i Öckerö kommun

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Öckerö kommun består av 10 öar med cirka 12 500 invånare. Sedan gammalt har det funnits olika byråd, även kallat öråd, på respektive ö. Idag finns det 10 aktiva öråd, så samtliga öar har representation.

Bakgrund

År 2000 startade projektet ”Lokal Utveckling, Dialog och Demokrati”, LUDDE. Ett syfte med projektet var att återskapa råden på de större öarna. Öckerö kommunledning vill skapa en fungerande ”deltagardemokrati” genom dialog mellan kommunen och medborgarna. Syftet var att öka samhällsintresset och få en varaktig aktiv dialog. I samband med LUDDE-projektet fanns 15 aktiva öråd fördelade på kommunens tio öar. De två befolkningsmässigt största öarna, Hönö och Öckerö med sammanlagd befolkning på ca 8500, hade totalt sju byråd.

Ludde-projektet avslutades 2002 men samarbetet med öråden fortsätter. Dels fungerar öråden som remissinstans vid större projekt som översiktsplanering med mera, men även som kontaktyta ut mot medborgarna. Fyra gånger per år har kommunledningen informationsmöten med alla öråd. Då berättar kommunledningen om aktuella projekt i kommunen eller verksamheter. Öråden har också möjlighet att ställa frågor om pågående eller framtida kommunal verksamhet eller projekt.
Öråden får bidrag från kommunen om 6000:- per år och öråd för att bedriva lokal verksamhet. Det är kommunens informatör som är kommunens kontaktperson för öråden.

Det centrala i kommunens arbete med öråden är kontinuitet och att ta öråden på allvar. Vid informationsmötena medverkar alltid kommunchef, kommunalråd, samhällsbyggnadschef och informatör. Detta för att visa att samarbetet är viktigt för kommunen.

Syfte - Därför gjorde vi det

Medborgardialog i samhällsplaneringen

För att få in medborgarnas synpunkter tidigt i översiktsplaneprocessen har vi valt metoden dialog i fokusgrupper. Fyra fokusgrupper har valts ut; skola, boende, näringsliv samt politiker. Vi valde att beskriva arbetet med fokusgrupperna. Tanken var att vi bara skulle ha ett diskussionstillfälle, men då vissa av boendegrupperna ville fortsätta diskussionerna, valde vi att ha ytterligare ett diskussionsmöte med dessa grupper.

Process - Så gjorde vi

Då anmälningsfrekvensen på vissa öar var relativt låg, valde vi att slå ihop dessa möten.

På två av våra tio öar, fick vi in två respektive noll anmälningar till mötena. Detta resulterade i att vi valde att göra om "rekryteringen" och skapade nya mötestillfällen. Informationsblad i brevlådor/postboxar skickades ut till samtliga hushåll på dessa två öar. Detta gjorde att vi fick in mycket fler deltagare än till mötena som annonserades via tidningar, affischer samt på hemsidan.

Ungdomsinflytande

Inbjudan till dialogcaféet gick ut till ungdomar genom lokalbladet, på kommunens hemsida, till alla ungdomar i före detta ungdomsfullmäktige, till elevråd på högstadiet och gymnasiet, till alla bidragsberättigade föreningar, ”skategruppen”, till fritidsgårdens gårdsråd, till alla högstadielärare för vidarebefordran till eleverna samt att det anslagits på högstadiet, gymnasiet och fritidsgården.

Genomförandet gick till då här:

13 maj 2009:
Kvällen inleddes med presentation och genomgång av kvällens upplägg. Ungdomar och politiker fördelades över sex stycken bord med 5-8 personer på varje (totalt 30 ungdomar och 10 politiker). Först genomfördes en brainstorming, enskilt och i grupp vid borden. Förslagen från brainstormingen användes sedan som underlag för en dialog vid respektive bord. Varje grupp sammanfattade sina förslag på stora lappar och redogjorde på ett åsiktsplank för övriga deltagare. Därefter fick alla deltagare själva kategorisera förlagen under rubriker. Slutligen fick ungdomarna fem ”pluppar” var att fördela på de förslag/rubrik som de ansåg vara viktigast. Dagen avslutades med summering av resultatet samt en fråga om det fanns intresse att delta i en liknande forum i framtiden, vilket det fanns. De som var intresserade att eventuellt delta i ett fortsatt arbete med frågorna fick möjlighet att anmäla sig. Slutligen ombads närvarande politiker att ta med sig förslagen till respektive partigrupp för diskussion

19 jan 2010:
Dialogcaféet inleddes med presentation och genomgång av kvällens upplägg.

Ungdomar och politiker fördelades över fem bord med 5-8 personer på varje, totalt 12 ungdomar, 27 anmälda, och 14 politiker. Kommunalråd Arne Lernhag återkopplade till resultatet från vårens dialogcafé 2009, då var de viktigaste frågorna för ungdomarna ny fristående fritidsgård, skatepark, vindkraft mm.

14 mars 2011:
Ungdomar inbjöds till dialogcafé via lokalbladet, på kommunens och fritidsgårdens hemsida, elevråd på högstadiet och gymnasiet, i samband med drogvaneundersökning samt anslag på högstadiet, gymnasiet och fritidsgården.

Dialogcaféet inleddes med presentation och genomgång av kvällens upplägg.
Totalt var 24 ungdomar och 13 politiker närvarande. Ungdomar och politiker fördelades över fem bord med ca 8 personer på varje.

Senast ändrad:
2020-07-03

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?