Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Örebro

Kontakt

Julia Runesson, planerare

019-21 11 62

julia.runesson@orebro.se

Medborgarbudget

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Medborgarbudget i Örebro kommun handlar om två saker, att överlåta till medborgarna att ta fram och besluta om användningen av avsatta medel samt ett sätt att sprida kunskap om den demokratiska beslutsprocessen.

Bakgrund

Örebro Kommun började redan under 2007 se över möjligheten att involvera medborgarna i budgetprocessen. I budget 2008 fanns följande text med: ”Kommunen avser att pröva nya vägar för att öka deltagandet kring kommunens ekonomi och hur de ekonomiska strategierna ska breddas. Former för en medborgardialog kring investeringsbudgeten undersöks.”

Tre projekt för medborgarbudget har genomförts, samtliga med målgruppen barn och unga.

Process - Så gjorde vi

Medborgarbudget tema trafik och miljö
Första medborgarbudgeten genomfördes i Örebro kommun 2009. Tre gymnasieklasser förfogade över 250 000 kronor ur investeringsbudgeten. Cirka 80 elever deltog.

Utgångsläget för denna första omgång av medborgarbudget var att pröva metoden. Detta inkluderade att ta ställning till var i budgetprocessen medborgarna skulle komma in och vad medborgarna skulle få bestämma om.

Eleverna fick ta fram förslag i investeringsbudgetens pott miljö och trafik. Tjänstemän hjälpte eleverna med prisuppgifter samt att hålla dem inom ramen för miljö och trafik. Förslagen handlade om allt från nya cykelbanor, digitala trafikinformationsskyltar till volleybollplaner. På en gemensam träff fick eleverna presentera sina förslag och genom omröstning valdes ett av förslagen, upprustning av ett fritidsområde (Hästhagsbadet). Investeringen verkställdes samma år och eleverna bakom förslaget deltog på invigningen av badet.

Medborgarbudget tema Svartån
Andra medborgarbudgeten genomfördes i Örebro kommun 2010. Fyra gymnasieklasser förfogade över 500 000 kronor ur investeringsbudgeten. Cirka 100 elever deltog.
”Medborgarbudget i Örebro kommun innebär att kommunen överlåter till medborgarna att ta fram förslag och besluta om användningen av beloppet.” ur Övergripande strategier och budget 2010.

Temat för medborgarbudgeten var Svartån och investeringarna skulle uppfylla något av följande kriterier: förbättra tillgängligheten och framkomligheten till eller vid ån, utveckla någon upplevelse längs med ån eller förbättra bad- dricksvattenkvalitén.

Eleverna fick återigen arbeta fram olika förslag med stöd av tjänstemän. Förslagen handlade om allt från renare vatten, upprustning av fritidsområden längs Svartån, förbättrad framkomlighet till ett trädäck. På en gemensam träff fick eleverna presentera sina förslag och genom en omröstning valdes förslaget att bygga ett trädäck i Svartån, centralt belägen i Stadsparken. Eleverna som tog fram förslaget involverades i genomförandet av förslaget.

Medborgarbudget tema spontanidrottsplats
Tredje medborgarbudgeten genomfördes i Örebro kommun 2014. Två grundskolor och samt ungdomar från en fritidsgård förfogade över 800 000 kronor ur investeringsbudgeten. Cirka 150 elever deltog.

För denna omgång hade ett bostadsområde (Brickebacken) valts ut och deltagarna fick arbeta med frågeställningar som handlade om vad som skulle kunna göra platsen bättre och hur blir det en plats för både flickor och pojkar.

Deltagarna var eniga om att man vill ha en spontanidrottsplats med konstgräs för fotboll och basket. Utöver själva spontanidrottsplatsen så framförde de att platsen behöver bra belysning, bänkar för åskådare och viss röjning av buskage så att platsen blir mer öppen. Investeringen kommer att genomföras under 2015.

Resultat - Så blev det

Tjänstemän, lärarna och elever har tillsammans format upplägget. Ett ledord i den processen har varit enkelhet. Viktigt med tydliga spelregler och att alla involverade parter har känt till sin roll. Deltagarna har genom projektet fått kunskap om kommunens budgetarbete och en förståelse för vilka resurser som krävs för att göra investeringar. Vi som kommun tar med oss framgångsfaktorn att medborgardialog ska vara på riktigt och viktigt och det ge ett faktiskt resultat.

Senast ändrad:
2020-07-01

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?