Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Örebro

Kontakt

Ulf Nykvist, planstrateg

019-21 14 08

019-21 10 00 (växel)

ulf.nykvist@orebro.se

Platsen för en inomhusfotbollsplan

Politiskt beslut har fattats att förlägga en inomhusfotbollshall i utkanten av ett av Örebros miljonprogramområden. Det finns också ett förslag på var men politiken vill få reda på vilka synpunkter som finns från medborgarna och hur man reagerar på förslaget.

 

Bakgrund

Vi ville få svar på följande frågeställningar:

  • Hur betydelsefull är skogen ? 
  • Vad tycker man om den nuvarande idrottsplatsen ?
  • Vad tycker man om att förlägga fotbollshallen hit ?

Syfte

Vad var syftet med dialogen ?
Att inhämta synpunkter från närboende och brukare av skogsområde där fotbollshallen skulle byggas.
Vilken grad av inflytande hade medborgarna ?               
Dialog
Vilka var målgruppen ?             
Närboende till detaljplaneområdet där fotbollshallen inryms. Inbjudan finns med som bilaga, delades ut till 5 200 hushåll.

Process

Vilken metod användes ?        
Vid den första medborgardialogen inbjöds det till ett stormöte med geografisk begränsad målgrupp för att få reaktioner på förslaget. ”Worldcafé” runda bords diskussioner med en karta som utgångspunkt där politikerna fångade upp allt som sas runt bordet (man behövde inte vara överens) Tre huvudfrågor diskuterades runt borden efter en viss angiven tid kunde man byta bord och ta ställning till en annan frågeställning.

Till mötet kom ett 100-tal personer, de flesta från villa området som angränsade till skogen. Men även barn och ungdomar från fritidsgården som särskilt bjudits in.
Ett ytterligare möte genomfördes eftersom miljökonsekvenserna för skogen blev alltför stora och medborgardialogen visade att skogen var mycket värdefull för medborgarna så lades förslaget ner. Det andra mötet som genomfördes var ett rent informationsmöte då beslut tagits om plats och utformning. Material från det finns i bilagor.

Vid det andra informationsmötet deltog endast ett 20 tal personer.

Hur gick återkopplingen till ?
Vid de första dialogtillfället fick de som önskade fick lämna sin e-postadress och till dem skickades sammanställning på  synpunkterna ut.

Information lades ut på hemsidan vid båda tillfällena.

Resultat

Hur användes resultatet av dialogen ? (den första som genomfördes)
Utifrån miljökonsekvensbeskrivningen så pekade den på stora biologiska värden. Medborgarna var tydliga med att området var värdefullare än man trott från politiskt håll, både vad gäller fritid och rekreation. Bulleraspekterna kom också fram tydligt.

Vad i dialogen var framgångsrikt ur ett medborgarperspektiv ?
Att politiken lyssnade in synpunkterna som medborgarna hade och det kom fram ett annat förslag till placering.

Vad i dialogen var mindre lyckat ur ett medborgarperspektiv ?
Det blev två frågor i en i den första dialogen, dels hur fotbollshallens funktion skull vara och placeringen.

Vad i dialogen var framgångsrikt ur ett politikerperspektiv ?
Internt inom politiken var man inte överens då var det bra att få frågan prövad hos medborgarna. Formen för dialogen var konstruktiv att få höra direkt ifrån medborgare av olika ålder, kön och intresse.

Vad i dialogen var mindre lyckat ur ett politikerperspektiv ?
Lång tid mellan första stormötet och nästa.

Vad har vi lärt oss ?
- Viktigt formulera syftet tillsammans med politiken
-Noggrann planering krävs.
-Kommunikationsplanen är ett stort stöd i arbetet.
-Det behövs mod – att bjuda in 5 200 hushåll

Senast ändrad:
2017-12-11

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?