Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Jämtlands läns landsting/Region Jämtland Härjedalen

Kontakt

Monica Byvald, beredningsstrateg,

monica.byvald@jll.se

Landstingsplanen i Jämtlands läns landsting

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Inspelet till landstingsplanen baseras på de medborgardialoger som beredningen för Vård och rehabilitering har utfört under 2013.

Bakgrund

Beredningens arbete med medborgardialog har intentionen att skapa nya former för medborgarnas
delaktighet, valmöjligheter och integrera dialogen med medborgarna i styrprocess och verksamhetsutveckling.

Målgrupper för inspelet var:

1. Nyanlända flyktingar. Ensamkommande ungdomar. Flyktingar som vistats några år i Sverige och
då främst kvinnor.
2. Äldre hemtjänstbrukare.

Process - Så gjorde vi

Medborgardialogerna för grupp ett hölls i större grupp tillsammans med politiker och tjänstemän.
Medborgardialogerna för grupp två hölls som enskilda samtal i brukarens hem tillsammans med politiker och tjänsteman.

Frågor till grupp 1 rörde:

 • Kvinnosjukvård, mödravård och graviditet.
 • Barnavård, Motivation gällande vaccinationer.

Hur ser det ut idag?

 • Egenvård, Kulturkrockar i samband med behandling och (verkliga) behov. Behövs mer egenvård?
 • Allmänna frågor, tandstatus, funktionshindrades situation. övriga skillnader mellan hälso- och sjukvården i Sverige och i hemlandet.
 • Förväntningar på vården.

Frågor till grupp 2 rörde:

 • Förhoppningar. Vad har brukaren för hjälpbehov idag? Hur fungerar hjälpen? Hur bör vården ser ut framåt, i den bästa av världar?
 • Farhågor. Vad finns det för hinder till att dina förhoppningar ska bli verklighet?
 • Vi. Vad ska vi politiker tänka på och bidra med för
 • att få till stånd förhoppningarna?
 • Du. Hur kan du själv bidra till den önskade utvecklingen?

Resultat - Så blev det

Resultat och Inspel från dialoggrupp 1:

Behov av Information om vårdsystemet, behov av bättre kunskap om egenvård, utbildning kring sexualkunskap.

Resultat och inspel från dialoggrupp 2:

 • Vill ha vård och rehabilitering nära,
 • önskar hembesök och uppsökande verksamhet – även av tandvård, behov av tillgänglighet och kontinuitet bland personal,
 • behov av tydlig information,
 • fokus även på psykiskt mående,
 • erbjuda förebyggande hälsa, bemötandet viktigt för förtroendet inom vården, se anhöriga och deras behov av stöd i samband med närståendes sjukdom och bortgång samt önskan om samordnad funktion vid många vårdkontakter.
Senast ändrad:
2020-05-27

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?