Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Arkitekter i skolan

Arkitekter i skolan är en metod för dialog om stadsutveckling tillsammans med barn och ungdomar i skolan.

Metoden används för att arbeta med ett områdes nutid, dåtid och framtid, samtidigt som fokus rör sig från närområdet ut till övriga staden och tillbaka igen.

Beskrivning

Nationell lagstiftning förespråkar medborgarnas och de boendes deltagande i samhällsplaneringen. Enligt FN:s barnkonvention har även barnen rätt att uttrycka sina idéer kring utformningen av sin nära miljö.

Samverkan kring dialogmodellen ”Arkitekter i skolan” ger möjlighet att arbeta med några av de mål som Skolverkets läroplan Lgr 11 anger.

Dialogmetoden ger möjligheter att arbeta med flera ämnen enligt läroplanen såsom svenska (skriva dagbok), matematik (mäta och arbeta med skalor) bild och slöjd (visualisering och modeller) samt historia, teknik och samhällskunskap.

Används för

Metoden kan användas när man:

- vill skapa möten för dialog och kunskapsutbyte med barn och ungdomar.

- vill möta barn och unga invånare eftersom metoden bygger på en ömsesidig lärandeprocess.

- vill att Arkitekter(barn och unga) och planerare ska lära känna ett område ur barnens perspektiv och barnen lära känna sin närmiljö.

- vill att barn och unga ska delta i diskussionen om framtida utvecklingsmöjligheter för närområdet.

- vill skapa förståelse för vem som har ansvar för planering och byggande i kommunen, samt ge möjlighet för barn och unga att möta de ansvariga aktörerna i en planeringsprocess.

Deltagare

En representant från kommunens stadsbyggnadsförvaltning och bostadsbolag ingår i arbetsgruppen.

Lokalpolitiker

Skolklass, barngrupp 20-25 deltagare (se nedan förslag på indelning)

Ungefärlig tidsåtgång

Arkitekter i skolan genomförs under fyra förmiddagar, fyra veckor i rad. Avslutas med en återkoppling som en femte träff, några månader senare.

Grupparbeten, individuella arbeten, föreläsningar, guidade utflykter, hemarbeten. Lärarledd undervisning.

Dag 1. Introduktion / Här och nu

 • Presentation + skriva namnskyltar
 • Bildspel: design, arkitektur, planering, boplatser,djur och natur.
 • Samtal i halvklass (två grupper) om bilderna, intryck och associationer.
 • Arbeta med ”pop-ord”. Enas om fem till sex nya ord eller begrepp från bildspelet/samtalet och finna deras betydelse och synonym.
 • Sätt upp på snöre – så kallad "ordlian".
 • Introduktion till hemuppgift ”Min väg till skolan”
 • ”Min bästa plats inom aktuellt område”
 • Peka ut och markera på luftfoto.
 • Gå ut och fota på plats.
 • Beskrivning av platsen (i efterhand under lektionstid)

Tidsåtgång: 2,5 timmar inklusive 20 minuter rast.

Dag 2. Vårt "aktuelltprojekt område" / Dåtid

 • ”Min väg till skolan”
 • Presentation och genomgång av hemuppgift, gärna i två grupper eller halvklass.
 • Arbeta med ”pop-ord” till ordlianen.
 • Addera till ordlianen och reflektera.
 • Promenad i helklass i området med en guide som som berättar om områdets historia med mera.

Tidsåtgång: 2,5 timmar inklusive 20 minuter rast.

Dag 3. Utflykt / Omvärld

 • Lokalbuss till stadskärnan.
 • Inledning och promenad i helklass med stopp på utvalda platser.
 • Samtal på plats om historiska byggnader och andra viktiga hus och funktioner i staden.
 • Besök på stadens kontaktcenter samt på Rådhuset där en lokalpolitiker berättade om politik och demokrati.
 • Presentation av barnkonventionen.
 • Avslutning på stadsbyggnadsförvaltningen.

Tidsåtgång: cirka 4,5 timmar.

Dag 4. Projektet / Framtid

 • Presentation av projekt, aktuella planer eller aktiviteter. Helklass.
 • Arbeta med ”pop-ord” till ordlian. Halvklass eller mindre grupper.
 • Addera till ord-lianen och reflektera.
 • Workshop på aktuellt tema, flera mindre grupper. Tema: ”För att skapa en mötesplats som ska fungera för flera generationer; småbarn, ungdomar, vuxna och äldre - vad bör den innehålla? Hur tycker du/ni att den ska se ut? Var ska den ligga?”
 • Genomgång, sammanfattning, avslutning.
 • Utvärdering (Plus/minus/lärdomar).

Tidsåtgång: 2,5 timmar inklusive 20 minuter rast.

5. Återkoppling

Återträffen förbereds med ett uppdrag att utforma konkreta idéer för centrum och formuleras i ett brev.

Efter att eleverna tidigare deltagit i diskussioner om deras bostadsmiljö och lärt sig många användbara begrepp får de nu vara "arkitekter" och bygga modeller och rita. Resultatet kan bli ett antal spännande förslag som kan användas som underlag för fortsatt planering.

Tidsåtgång: 2,5 timmar inklusive 20 minuter rast.

Använd om...

Använd metoden om du vill lära känna ett område ur barns och ungdomars perspektiv.

Metod för att inhämta goda idéer.

 

Styrkor

Bygger på ett ömsesidigt lärande.

Medvetandegör den demokratiska möjligheten och rättigheten.

Begränsningar

Tidskrävande.

Kan bara göras under skoltid.

Lång planering tillsammans med skola och lärare. Aktiviteten måste planeras i god tid innan genomförandet.

Svagheter

Viktigt med tydlighet och vilka ramar som gäller.

 

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?