Arkitekter i skolan, om stadsutveckling i Helsingborg

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Det handlar om stadsutveckling!

Arkitekter i skolan är en metod för dialog om stadsutveckling som gjorts tillsammans med elever på Drottninghögskolan i Helsingborg.

Bakgrund

För att öka intresse och engagemang för vår byggda miljö har flera projekt genomförts på olika skolor. Sveriges Arkitekter genomförde exempelvis i början av nittiotalet ett projekt där medlemmar besökte skolor och talade om hur man bygger hus och planerar utifrån sina egna intresseområden.

En första etapp genomfördes hösten 2011. Metoden har genomgått en revidering och
utvecklats inför ny period vårterminen 2014, samt inför vidare spridning och genomföranden framöver.

Process - Så gjorde vi

Metoden för Arkitekter i skolan har varit att arbeta med ett områdes nutid, dåtid och framtid, samtidigt som fokus har rört sig från närområdet ut till övriga staden och tillbaka igen.

Arkitekter i skolan har genomförts under fyra förmiddagar, fyra veckor i rad.

Grupparbeten, individuella arbeten, föreläsningar, guidade utflykter, hemarbeten.
Lärarledd undervisning.

Tips! Vi fick hjälp från det lokala biblioteket som ”dukade” upp en speciell temahylla som stod
i blickfånget under under några veckor. Inspirerande böcker om arkitektur, planering, design och liknande. Mycket uppskattat av barnen.

Upplägg

1. Introduktion / Här och nu

2. Vårt Drottninghög / Dåtid

3. Utflykt / Omvärld

4. Projektet / Framtid

5. Återkoppling

För detaljerat innehålls se bilaga 1.

Resultat - Så blev det

Att skapa möten för dialog och kunskapsutbyte med barn och ungdomar är viktigt. Arkitekter i skolan har visat sig vara en ypperlig ingång för att möta barn och unga invånare eftersom metoden bygger på en ömsesidig lärandeprocess.

Arkitekter och planerare lär känna ett område ur barnens perspektiv och barnen lär känna sin närmiljö och får delta i diskussionen om framtida utvecklingsmöjligheter för närområdet. I metoden ingår att skapa förståelse för vem som har ansvar för planering och byggande, samt ge möjlighet att möta några av de ansvariga aktörerna i en planeringsprocess.

Vi avslutade med en återkoppling som en femte träff, några månader senare.

Mer information

Katarina Carlsson, planarkitekt

katarina.carlsson@helsingborg.se

Theréze Zetterberg, projektledare Dialog 3.0

thereze.zetterberg@helsingborg.se

Charlotte Hedlöf, kommunikatör Dialog 3.0

charlotte.hedlof@helsingborg.se

Senast ändrad:
2020-01-27

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?