Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgardialog

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Framgångsrikt arbete för beredningsgruppen med att införa medborgardialog som del i styrprocessen.

Bakgrund

Målstyrningen i Borås stad utgår ifrån Visionen Borås 2025 och mäts och följs upp genom uppdrag och målsatta indikatorer. En indikator är antalet genomförda medborgardialoger. Målvärdet för 2014 är 32 dialoger.

Syfte - Därför gjorde vi det

Målet har varit att som en del i  styrprocessen arbeta systematiskt med medborgardialog, dels får medborgarna inflytande och dels får förtroendevalda underlag för att fatta bra beslut.
Beredningsgruppen hade sitt första möte den 27 november 2013. Vid detta möte beslutades om en verksamhetsplan för 2014.

Process - Så gjorde vi

 1. En samlad webbplats för dialogerna har tagits fram, här finns inbjudningar och återkoppling. Den som söker information om en medborgardialog ska kunna hitta allt under sökordet medborgardialog på vår webb.
   
 2. Pratbubblan är vår dialogsymbol
   
 3. En förtroendevald  från beredningsgruppen samt en tjänsteman från Stadskansliet har under 2014 utbildat 1 nämnder. Det har handlat om att införa medborgardialog som del i styrprocessen, om verktyg som finns, riktlinjer samt handbok. Har varit mycket positivt. Nästa steg är att ha samma utbildning för de kommunala bolagen.
   
 4. När flera nämnder och bolag är involverade i en dialog har beredningsgruppen i flera avseende haft en stödjande funktion i samband med planerandet av att genomföra dessa dialoger.

Resultat - Så blev det

 • Resultat som vi konkret ser, är att det nu finns ett antal medborgardialoger på webbplatsen.
 • Bra dialog och stort intresse vid utbildningstillfällena. Här har även tjänstemän medverkat som praktiskt ska stödja politiken i dialogen och rollfördelningen har diskuterats.
 • Medborgardialog finns idag på politikens agenda.
Senast ändrad:
2020-07-03

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?