Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Knivsta

Kontakt

Hanne Natt och Dag, Informationschef

018-34 71 02

hanne.nattochdag@knivsta.se

Medborgardialog när Knivsta utvecklas till småstad

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Genom medborgardialog kring den framtida stadsdelen Nydal vill kommunen skapa förutsättningar för acceptans när Knivsta tätort utvecklas från villasamhälle till småstad.

Process - Så gjorde vi

Knivsta kommun står inför att utveckla Knivsta tätort till småstad. Under 2014 har kommunen arbetat med ett stadsbyggnadsprogram för stadsdelen Nydal som bedöms få stor betydelse för Knivstas framtida identitet. Genom medborgardialog vill kommunen göra planeringen känd och öka förutsättningarna för acceptans.

Programarbetet har genomförts i tre planeringsvarv. Det första handlade om visioner. I det andra gavs visionen fysisk gestaltning i skisser, medan det tredje ägnades åt analys och utvärdering av om skissen tagit tillvara det man önskat sig i visionen. Under hela processen har allmänheten kunnat lämna synpunkter. Därutöver har kommunen i varje planeringsvarv bjudit in till fördjupad medborgardialog under tre veckor.

Webben och Facebook har använts för information, kompletterad med skyltning och utställningar i och på Kommunhuset samt annonsering i lokaltidning.

Workshops har genomförts i varje planeringsvarv. Med hjälp av en processledare har visioner, tankar och idéer bollats upp – men också oro och ibland misstro till kommunens planer. På plats för att lyssna och svara på frågor fanns kommunens politiska ledning, ledande tjänstemän och sakkunniga. Som komplement till de två första workshoparna formulerades frågor som kunde besvaras via webben. I webbenkäterna gavs även möjlighet att lämna allmänna synpunkter.

Facebook har använts för diskussion och dialog. Förvaltningen har stått för fakta, och de politiska partierna för dialog. Därmed har kommunen gjort avsteg från kommunikationspolicyn som slår fast att partipolitik inte får förekomma i kommunens kanaler. Bakgrunden är den strategiska betydelse som Nydal kommer att ha samt en önskan att undersöka hur användningen av sociala medier kan utvecklas.

Åtta 13-åringar har djupintervjuats kring hur de tänker sig framtidens Nydal.

Resultat - Så blev det

Resultatet av medborgardialogen

Möjligheten till delaktighet har väckt gensvar. Workshoparna hade totalt cirka 100 deltagare – dock delvis samma personer vid alla tillfällen. Den första enkäten hade 135 svar, och den andra 260. Möjlighet att lämna öppna svar tillvaratogs. Utöver enkätsvaren har kommunen fått in drygt 80 synpunkter. Några är kortfattade, andra är fördjupade resonemang. Fyra annonser på Facebook gav sammanlagt drygt 2 000 klick och 71 nya följare. Viktigaste resultatet är kanske att programförslaget har präglats av de synpunkter som kommit in, även om inte allt kunnat tillgodoses.

Lärdomar

Dialogen tycks framför allt ha engagerat dem som är närmast berörda, d v s boende i Knivsta tätort. Workshoparna har lockat personer i övre medelåldern, medan webbenkäterna har större spridning. Den högsta andelen svarande har varit i åldrarna 30-44 år, vilket speglar kommunens demografi.

Sociala medier har bidragit till ökad kännedom om medborgardialogen, samt gett kommunens sida fler följare. Däremot är antalet postningar från kommuninvånare inte så många, även om diskussion har förekommit.

Vid fysisk planering finns många komplexa sammanhang. Dessa är inte alltid enkla att förklara för den som inte arbetar professionellt med planering. Det var viktigt att ”knyta ihop säcken”, och beskriva på vilket sätt kommunen tagit vara på synpunkter, varför inte allt kunnat tillgodoses och vad som händer framöver. Sammantaget har dialogen varit mycket givande, men också arbetskrävande. Avsikten är att stadsbyggnadsprogrammet ska fastställas under 2015.

Senast ändrad:
2020-01-20

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?