Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Lerum

Kontakt

Elin Elebring, utvecklingssekreterare

0302-521102

Elin.elebring@lerum.se

Näringslivsstrategi

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Beredningen för näringsliv och turism fick i början av 2011 ett uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en näringslivsstrategi för Lerums kommun. För att ta fram strategin genomförde beredningen bland annat en dialog med inbjudna företagare och aktörer som har ett intresse i Lerums näringsliv bland annat Chalmers, Business Region Göteborg, rektorer, studievägledare.

Syfte - Därför gjorde vi det

Syftet med strategin är att göra kommunen attraktiv för företagare och öka antalet arbetstillfällen inom kommunen med visionen Sveriges ledande miljökommun 2025 i fokus.

Process - Så gjorde vi

Dialogen inleddes med en övning där deltagarna fick tänka sig 10 år fram i tiden med hjälp av en berättelse.

Metoden för dialogen var en modifierad form av öppet forum och tre utvecklingssekreterare fungerade som processledare under kvällen. Deltagarna var inbjudna till en tre timmar lång dialog en vardagkväll i maj. Under det första av de två dialogpassen genomförde deltagarna brainstorming vid sex olika bord utifrån frågeställningen - "Tio år framåt i tiden - Hur ser ett optimalt näringslivsklimat ut i en kommun, som gör att företag etablerar sig och kan växa där?". Vid varje bord fanns en beredningsledamot som ledde diskussionen och en av deltagarna utsågs till sekreterare.

Efter genomförd brainstorming fick varje bord enas om att prioritera två näringslivsteman att diskutera vidare om under kvällen. Varje bord gavs tillfälle att redovisa vilka teman man valt ut. De prioriterade temaområdena samlades in av utvecklingssekreterarna, sorterades och sattes upp i grupper på väl synliga skärmar.

Utvecklingssekreterarna kategoriserade och slog ihop upprepade temaområden så att det blev 6 olika områden att jobba vidare med vid de 6 borden. Varje bord fick inledningsvis ett av de sex temaområdena var att diskutera vidare kring utifrån frågan "Hur kan vi uppnå visionen om framtidens näringslivs klimat?"

Dokumentation gjordes av en ansvarig "sekreterare" och en ledamot från Beredningen för näringsliv och turism agerade samtalsledare vid varje bord. Vid två tillfällen erbjöds tillfälle till frivillig rotation för att alla under en stund skulle kunna sitta vid det bord där den fråga man var mest intresserad av diskuterades.

Resultat - Så blev det

Totalt deltog 51 personer varav 17 var kvinnor och 34 män. I januari 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om näringslivsstrategin.

Beredningen använde det material som samlats in under dialogen som en del i underlaget för att ta fram en näringslivsstrategi. Utöver denna dialog gjorde beredningen studiebesök, hade dialog med UF-företag, dialog med medborgare på gator och torg, debatt i kommunfullmäktige och möte med lokala företagarföreningar. I näringslivsstrategin kan man tydligt se att de åsikter och tankar som framkom under det öppna forumet gett avtryck för vad som prioriterats i näringslivsstrategin.

Lärdomar
Inbjudningarna till dialogtillfället skedde genom personlig kontakt av politikerna i beredningen, vilket var en framgång genom att många av de som blivit kontaktade och tackat ja dök upp. Av totalt 60 anmälda kom 51 deltagare däremot är det viktigt att tänka på vem du bjuder in och på vilka sätt ditt kontaktnät begränsar urvalet. I detta fall fick vi en överrepresentation av män.
Deltagarna fick under kvällen möjlighet att lämna ifrån sig kommentarer och synpunkter som inte hörde till dialogens övergripande frågeställning, för att mer praktiska frågor inte skulle stå i vägen för ett framtidsfokus.

Senast ändrad:
2021-10-07

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?