Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Lidingö

Kontakt

Gunnar Lunnergård, planarkitekt

08-731 36 27

gunnar.lunnergard@lidingo.se

Fokus på barnen i Högsätra-Bergsätra i Lidingö stad

Inför planprogrammet för Högsätra-Bergsätra har Lidingö stad testat tre olika dialogformer för att inhämta kunskap om området.

Process

Dialogen har genomförts tidigt i programarbetet med förhoppningen att belysa de platsspecifika kvalitéer som finns, få mer kunskap om hur olika platser används och upplevs, samt vad boende efterfrågar.

Medborgardialogen har genomförts med hjälp av tre olika dialogmetoder; barndialog, webbdialog och drop-in-dialog. Genom att blanda olika metoder hoppas vi att dialogen har fått en större spridning, nått olika ålderskategorier samt underlättat för boende att lämna sina synpunkter.

Barndialog

Med bakgrund i FN:s barnkonvention och barns rättigheter att få tycka till om sin närmiljö, har en barndialog genomförts med klass fyra på Lilla Högsätra. Under fyra lektioner berättade vi om barnkonventionen, demokrati och stadsplanering och om vikten att få tycka till. På första lektionen deltog miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande. Lektion två var en områdesvandring med stadens antikvarie. Det är viktigt att barnen lär känna sitt närområde och får en förståelse om varför det ser ut som det gör. Barnen fick rita sina drömtorg, arbeta med sina favoritplatser i området och göra egna visioner av hur Högsätra-Bergsätra skulle kunna se ut år 2030. Ambitionen var att se området ur barnens perspektiv. Barndialogen avslutades med en utställning där vi bjöd in barnen till stadshuset för att träffa politiker och få berätta om sina tankar och idéer. Det är viktigt att det är på riktigt och att barnen verkligen känner att det är så.

Webbdialog och vykort

I projektet utvecklade Lidingö stad en egen webbaserad GIS-applikation där det var möjligt för Lidingöborna att lämna synpunkter och se vad andra tyckt. Verktyget var utformat så att bra respektive dåliga platser kunde pekas ut genom att på en geografiskt kopplad punkt sätta ut en, för en bra plats, grön och glad figur eller för en dålig plats, en röd och sur figur. Man kunde även fylla i om man var man eller kvinna, vilken ålderskategori man tillhör och om man bor eller har vistats i området. De inkomna synpunkterna är, tack vare kopplingen till webbkartan, möjliga att analysera geografiskt.

För att marknadsföra webbdialogen skickades vykort ut till de boende i området. Där fanns information om den pågående webbdialogen och en möjlighet att skicka tillbaka det färdigfrankerade vykortet med synpunkter på områdets utveckling. Övrig marknadsföring var lappar i trappuppgångarna och tidningsnotiser i lokala tidningar.

Drop-in-dialog

Drop-in-dialogen var ett tillfälle att, på plats, träffa oss som arbetar med projektet. Det var ett sätt att sprida information och kunskap och ge möjlighet att ställa frågor, lyfta funderingar och diskutera planerna för området. Det reella mötet ska inte underskattas. Drop-in-dialogen hölls i skolans matsal och ett tjugotal intresserade dök upp.

Resultat

Webbdialogen genererade 113 svar via webben och 18 vykort på en månad. Barndialogen gav oss värdefull kunskap om barnens favoritplatser, drömtorg och visioner för området 2030. Saker som, ”Tröstestenar” där man kan utvidga sina känslor och populära pulkabackar, var några av sakerna som kom fram under dialogen. Sammantaget gav de tre dialogformerna en god förståelse för invånarnas tankar om området och vilka behov och utmaningar som finns.

Vi är nöjda med resultatet och det ligger till grund för ställningstaganden i planprogrammet. Alla delar i dialogen och synpunkterna som kom in har sammanställts i en dialograpport som lagts ut på projektets webbsida. Återkoppling har skett på flera sätt:

• Direkt i webbkartan
• ”Barndialogsvernissage”
• ”Drop-in-dialog”
• Dialograpporten

Mer information

Framgångsfaktorer

• Försök att arbeta med olika typer av dialogformer för att få med olika målgrupper.
• Kartlägg målgrupperna innan ni börjar och bestäm vilka som är prioriterade. Anpassa sedan metodvalet efter detta. Alla går inte att nå men alla ska ha haft möjlighet att tycka till om de vill.
• Gör alltid en extra insats för barnen då de är underrepresenterade i enkäter och ingen annan för deras talan. Hållbarhet handlar mycket om att ta ansvar för kommande generationer och då borde det vara en självklarhet att fråga kommande generation om vad de tycker. Det kan också vara ett bra sätt att nå föräldrar.
• God kontakt med lärarna på skolan. Att tiden finns.
• Få med politikerna tidigt i det verkliga arbetet med barndialogen, inte bara vid redovisningen.
• Återkoppla på flera olika sätt.

Senast ändrad:
2017-04-07

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?