Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Walk and Talk

Metoden finns i flera olika varianter. Syftet med metoden är att lösgöra kreativitet och få en massa idéer från deltagarna i gruppen.

Används för

Tanken är att när man är i det fria, utomhus, så tänker man mer kreativt än när man sitter i ett mötesrum. Metoden kan användas för en inbjuden utvald grupp om cirka 30 deltagare. Dagordning med program, mötesplats med mera finns. Denna form kan användas vid frågor/ämnen som rör planärenden, boendeaspekter med mera.

Ett annat sätt att använda metoden är att politiker/tjänstemän möter medborgare på ”gator och torg”, vandrar med och under tiden ställer frågor utifrån en fråga/ämne med en given frågemall/enkät eller liknande.

Svaren antecknas löpande. Politiker och tjänstemän sammanställer resultatet och genomför sedan ett analysseminarium. Underlaget används för det fortsatta arbetet med frågan/ämnet.

Resultatet återförs/presenteras för allmänheten i annons eller på så sätt som man utlovat de som blev intervjuade.

Deltagare

Beror på vilken inriktning man väljer med metoden. Antingen ett urval, öppen inbjudan eller de man träffar på gator och torg.

Nödvändiga resurser

Relativt lite resursåtgång t.ex. i form av lokaler.

Ungefärlig tidsåtgång

Tid krävs för förberedelser, genomförande samt för efterarbetet med seminarier för analys av resultat.

Styrkor

  • Enkel att planera och genomföra
  • Strukturerad metod
  • Stimulerar till givande samtal
  • Ger många goda idéer och förslag

Övrigt

Att tänka på

Fastställa fråga/ämne med program, dagordning och plats. Göra urval av personer, grupper, intressenter som skall bjudas in. Tjänstemän och politiker som skall medverka behöver bokas in i god tid så de kan förbereda sig väl.

Vid Walk and Talk träff med medborgare på gator torg behövs frågan eller ämnet fastställas samt att upprätta en frågemall eller enkätunderlag. Samtidigt också fastställa vilka bakgrundsvariabler man skall fråga efter hos respondenten. Återkopplingen måste också vara klar innan man träffar medborgare.

Begränsningar

Metoden begränsar en detaljerad analys av en fråga utan bör ses mest som en konsultationsmetod.

Senast ändrad:
2022-03-16

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?