Exempel

Information

Ort Västernorrland
Kommun Region Västernorrland

Kontakt

Lennart Moberg, samordnare i Medborgarpanelen

lennart.moberg@lvn.se

070-191 68 75

Medborgarpanel i Västernorrland

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Medborgarpanelen i Landstinget Västernorrland arbetar för att fånga upp medborgarnas behov och föra in dem i den politiska processen.

Under 2013-2014 har ett stort arbete gjorts för att vidareutveckla formerna för arbetet.

Bakgrund

I Landstinget Västernorrland finns tre ordinarie beredningar till ”Landstingets riksdag” dvs. landstingsfullmäktige. Dessa är Arvodeskommittén, Demokratiberedningen och Medborgarpanelen.
Den sistnämnda – Medborgarpanelen – har under mandatperioden 2011-2014, som också utgör/utgjort beredningens ”premiärtur”, sökt och samtidigt vidareutvecklat sina arbetsformer, i synnerhet under tidsperioden 2013-2014.

I det av Landstingsfullmäktige fastställda reglementet ”lyser” bland annat beredningens uppdrag ”att vara pådrivare i det långsiktiga förändringsarbetet genom att utveckla former för att fånga upp medborgarnas behov och föra in dessa i den politiska processen”.

Syfte - Därför gjorde vi det

Under mandatperioden – ” premiärturen” – har framför allt två arenor/”verktyg” tillvaratagits i syfte att vidareutveckla dialogen med länets medborgare. Dessa ”arenor”/verktyg är:
- Medborgarundersökningar
- Dialogträffar

Process - Så gjorde vi

Den politiska Medborgarpanelen har upprättat en medborgarpanel för invånare som med jämna mellanrum får besvara frågor om landstingets verksamhet. För att delta i medborgarpanelen ska man bo i Västernorrland, vara 15 år eller äldre och ha en e-postadress.

Under 2014 har två medborgarundersökningar genomförts i panelen, en om hälso- och sjukvården och en om vårdens e-tjänster. Det är den politiska medborgarpanelen som beslutat om vilket ämne som undersökningarna ska beröra. När det sen varit dags för undersökningen har en länk mejlats ut med ett antal frågor till deltagarna i medborgarpanelen. Deltagarna har haft två veckor på sig att svara.

När svarstiden gått ut har resultatet sammanställts och presenterats för landstingets tjänstemän och politiker. Svarsfrekvensen har varit hög i båda undersökningarna och resultaten positiva.

Genom undersökningarna har politikerna i Medborgarpanelen sett att det finns ett stort engagemang hos invånarna, något som tagits till vara på även i t.ex. dialogträffar.


Dialogträffar
Initialt under mandatperioden medverkade den politiska Medborgarpanelen vid olika arrangemang som andra aktörer ordnade. Under 2013-2014 tog emellertid beredningen saken i ”egna händer” och bjöd in medborgarna – länsinvånarna – till dialogträffar som genomförts vid minst ett tillfälle i varje av länets sju kommuner.

Teman för de genomförda dialogträffarna har varit:
- Framtidens hälso- och sjukvård
- ”Hjärnkraft” i samverkan med Hjärnskadeförbundet.
- Kommunikationer och temat: ”Funkar” det att åka kommunalt i hela Västernorrland?
- Primärvård i utveckling
- Primärvård + sjukvård i fokus.

Resultat - Så blev det

Under ”resans gång” har betydelsen av att tillvarata de synpunkter som de länsinvånare som valt att ingå i landstingets Medborgarpanel redovisat i sina svar i respektive genomförd undersökning ökat. Detta mot bakgrund av att vi i de genomförda medborgarundersökningarna, förutom fokusering på ett givet tema, samtidigt ställt frågan vad berörd respondent – länsinvånare – önskat att vi fokuserar på framgent i kommande undersökningar respektive dialogträffar.

Genom detta arbets- och förhållningssätt har vi inte bara i nulägesperspektivet tillvaratagit och haft kontakt med länsinvånarna.
Även i ett fortlöpande framåtsyftande nylägesperspektiv har länsinvånarna aktivt medverkat. Således räknar vi med att 1 + 1 blir minst 3!

Mer information

http://www.lvn.se/medborgarpanelen

Senast ändrad:
2020-07-01

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?