Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Medborgarpanel

Här avses en grupp medborgare som bjuds in att delta i en panel för att ge förtroendevalda ett bredare underlag till beslut genom att de konsulteras att svara på frågor, lämna synpunkter och komma med förslag och idéer.

En medborgarpanel kan sättas samman på olika sätt, allt ifrån en öppen inbjudan där de som anmäler sig får delta, till inbjudan som vänder sig till medborgare slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret utifrån olika kriterier till exempel ålder, kön, hemort med mera.

Används för

En medborgarpanel kan träffas via fysiska möten eller som en e-panel över webben eller en kombination av dessa. En e-panel via webben ger snabbare resultat. Att delta och kommunicera utan krav på att delta i fysiska möten kan locka medborgare som har svårt att hinna gå på möten men som har lättare att vika en stund framför datorn för att lämna sina synpunkter.

Deltagarna behöver endast en e-postadress eller en mobiltelefon.

En medborgarpanel kan exempelvis få frågor kring olika utvecklingsfrågor, rangordna prioriteringar/satsningar med mera.

Deltagare

Bestäm vilka som skall bjudas in? Alla invånare eller till avgränsade grupper
E-paneler är ofta ett utmärkt sätt att nå de medborgargrupper som har svårt att hinna gå på fysiska möten.

Nödvändiga resurser

Någon måste ha ansvaret för att administrera panelen. En grupp som beslutar om vilka frågor som skall ställas till panelen inrättas.

Resultaten skall återföras till panelen och publiceras.

Väljer man en e-panel behöver man tillgång till någon form av webbaserat enkätverktyg.

Ungefärlig tidsåtgång

Det tar en hel del tid att hantera en medborgarpanel, allt från att bjuda in deltagare till att ställa frågor, få in svar etc.

Styrkor

  • En e-panel ger snabb återkoppling på förslag, idéer etc.
  • Medborgarpanelen ger en bild av vad medborgarna tycker i vissa frågor.
  • Förslag från medborgarpanelen kan ge helt nya vinklingar på olika frågeställningar.
  • En medborgarpanel ger ofta goodwill till organisationen.

Övrigt

Var tydlig med panelens syfte, gäller det konsultation och/eller en djupare dialog etc.

Skall panelen behandla ett avgränsat frågeområde, t.ex. ekonomi eller kan den användas för alla verksamheter.

Gör en plan för marknadsföring av medborgarpanelen, såväl externt som internt

Ge snabb feedback till panelen på deras synpunkter, visa hur ni tar till vara deras synpunkter i era processer.

Håll kontakten med panelen mellan fråge-/ diskussionsomgångarna, skicka information om aktuella frågor etc.

Begränsningar

Medborgarpanelens deltagare representerar bara sig själva.

En medborgarpanel kan inte få frågor alltför ofta 2-4 gånger på halvår.

En medborgarpanel där kommunikationen går via e-post, webb etc. kräver att deltagarna har tillgång till och kan använda internetuppkopplad dator.

Senast ändrad:
2022-03-23

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?