Exempel

Information

Ort Stockholms Stad

Kontakt

Ewy Tsikkinis/säkerhetssamordnare

ewy.tsikkinis@stockholm.se

08-508 24 070

Medborgarmöten

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Tillsammans med BRÅ och polisen genomför Skärholmens stadsdelsförvaltning medborgarmöten i varje stadsdelsområde en gång per termin.

Syfte - Därför gjorde vi det

Målet med våra medborgarmöten är att föra dialog med medborgarna för att skapa ett trivsammare område. Stadsdelens åtgärdsprogram för Skärholmens lokala brottsförebyggande råd (BRÅ) ligger till grund för det förebyggande arbetet och medborgarmötena utgör en del av det. BRÅ är ett samarbete mellan Skärholmens stadsdelsförvaltning, polisen, fastighetsägare och centrumägare, SL, utbildningsförvaltningen, svenska kyrkan och brandförsvaret.

Process - Så gjorde vi

Medborgarmöten hålls en gång per termin i varje stadsdelsområde, vilket blir åtta möten per år. Vi använder flera kanaler för att nå ut med information om varje möte, dels delar någon förening eller skolklass ut informationen i medborgarnas brevlådor, dels annonserar vi i lokalpressen, på vårdcentraler, bibliotek och på anslagstavlor utomhus i det berörda området.

Mötet pågår i en timme. En vikvägg med information om vad som pågår, vad som ska hända i området finns uppställt, här sätts också en karta över det aktuella området upp. På ett bord finns viktig information och kontaktuppgifter till nyckelpersoner i området. En panel bestående av ordförande för Skärholmens lokala brottsförebyggande råd och representanter från polisen och stadsdelen deltar. Ibland deltar även andra aktörer, såsom representanter från brandförsvaret, Trafikkontoret och i en del av områdena även fastighetsägarens representant.

Mötet inleds av ordförande med en tillbakablick på föregående mötesanteckningar vad som gjorts eller återstår att arbeta med. Därefter är det fritt för medborgarna att ställa frågor och medborgarna kan även mejla in frågor på förhand till stadsdelsförvaltningen. Mötet avslutas med en ”trygghetsvandring” då mötesdeltagarna samlas kring en karta över det aktuella området. Deltagarna har då möjlighet att markera ett område på kartan med en röd eller grön klisterlapp och med ord beskriva platsen och vad som bör åtgärdas där.

Markeringarna på kartan (se bild) samt mötesanteckningarna utgör sedan underlag för nästkommande möte. De synpunkter som kommit fram skickas ut till berörda parter, såsom stadsdelsförvaltningen, polisen, eller Trafikkontoret, för åtgärd och återkoppling. Medborgarna kan följa arbetet på www.stockholm.se/bra. Från vårterminen kommer stadsdelen att göra vissa förändringar i konceptet.

Även andra trygghetsskapande åtgärder utförs i samarbete med medborgarna. Till exempel riktade trygghetsvandringar där en grupp föräldrar från en öppen förskola eller Pensionärernas riksorganisation (PRO) vandrar runt kartan och markerar med gröna och röda klisterlappar som sedan följs upp av tjänstemän. Trivselvandringar runt en karta genomförs även av fältassistenter tillsammans med en grupp skolungdomar. Då blir det fler gröna klisterlappar, eftersom ungdomarna tycker om sitt område.

Ett annat exempel är Walk 127, som är ett samarbete mellan stadsdelen, Skärholmens fastighetsägarförening och en grupp ungdomar som går runt i utvalda delar av stadsdelsnämndsområdet, felanmäler det som är trasigt och följer upp tidigare synpunkter.

Resultat - Så blev det

Deltagarantalet spänner över allt ifrån 7 till 55 medborgare. Deltagandet varierar, det är oftast samma grupp av medborgare som deltar på medborgarmöten och det har visat sig vara svårt att få fler att delta. Det är ofta samma frågor som kommer upp som är gemensamma för de fyra områdena.

Nyttigt att tänka på
Rätt mötesplats är förutsättningen för ett lyckat medborgarmöte.
Händer det något särskilt i området drar det fler deltagare.
För mycket tid bör inte ägnas åt att sammanfatta föregående möte, så att det finns tid över för att ta upp nya frågor och synpunkter.

Senast ändrad:
2020-03-19

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?