Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Täby

Kontakt

Håkan Blanck, parkchef

hakan.blanck@taby.se

telefon 08-55 55 90 00.

Tryggare tunnlar i Täby

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Täby kommun beviljades 2009 stöd för att stärka tryggheten i stads-/tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Stödet användes för att ta fram en strategi för att öka trygghetsupplevelsen för gående och cyklister i Täbys gångtunnlar.

I samband med detta genomfördes också dialog med ungdomar, med fokus på tjejer, med diskussion kring utformningen av stadsmiljön. 

 

Bakgrund

Det finns närmare 50 gång- och cykeltunnlar i Täby kommun. Tunnlarna bildar viktiga, trafiksäkra passager under de barriärer som utgörs av vägar och järnvägsspår. Gång- och cykeltunnlarna används väldigt flitigt, mer än hälften av dem används t ex av skolbarn som en del av deras väg till skolan. Tunnlarna spelar också en viktig roll i att underlätta för Täbyborna att röra sig till och genom grönområden på ett tryggt sätt. Närmare hälften av tunnlarna ingår i en grön länk eller grönt stråk alternativt leder till en port mot större grönområde. Det är därför mycket viktigt att gång- och cykeltunnlarna är utformade så att de upplevs trygga, säkra och behagliga.

Annars kanske alternativet att istället gå över en hårt trafikerad gata känns mer lockande. Tunnlar upplevs ofta som otrygga och obehagliga särskilt kvällstid. Det går inte att helt bygga bort upplevelsen av otrygghet på platser, men detta arbete genomförs för att få en hjälp till att prioritera kommunens tunnlar och föreslå möjliga fysiska åtgärder.

Process - Så gjorde vi

Det genomfördes även enkäter kring trygghet på webbplatsen och enkäter delades ut till medborgare. Projektet resulterade i att ett specifikt projekt genomfördes där en gång- och cykeltunnel fick en ny utformning, med hjälp av gymnasieelever som fick måla tavlor som idag utsmyckar tunneln. Varje år genomförs renovering och upprustning av gång- och cykeltunnlar enligt tunnelstrategin för att öka den upplevda tryggheten i dessa.

För att få grepp om hur Täbys medborgare upplever gång- och cykeltunnlarna i kommunen har fokusgrupper i olika åldrar tillfrågats. Barn i årskurs 5 fick rita sin ”drömtunnel” och skriva de viktigaste faktorerna för att en tunnel ska kännas trygg, säker och fin. Barn i årskurs 9 fick berätta om vilka tunnlar de använder mest och skriva ned de viktigaste faktorerna för att en tunnel ska upplevas trygg, säker och fin.

Ungdomar på ett gymnasium bjöds in att delta i en workshop tillsammans med projektet ”Ung tjej i Täby” där man diskuterade kring trygghet/otrygghet. En liten grupp pensionärer träffades för att diskutera fritt angående gång- och cykeltunnlar i kommunen.

En mindre enkät delades ut till förbipasserande vid en av tunnlarna. Kommunens webbplats hade under två veckor en öppen fråga där Täbybor ombads komma med synpunkter angående gång- och cykeltunnlar.

Senast ändrad:
2020-05-27

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?